Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας μετείχε στη σημερινή συνάντηση της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος με τους Εκτελεστικούς Γραμματείς των Περιφερειών

«Στις Περιφέρειες ανατίθεται να βάλουν τάξη σ’ όλα αυτά που έγιναν όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον τα τελευταία χρόνια. Θέτουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου το εγχείρημα να έχει θετικό αποτέλεσμα προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος»

Τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι Περιφέρειες να ασκήσουν αποτελεσματικά, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, τις νέες αρμοδιότητές τους για τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος έθεσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας σήμερα σε συνάντηση των Εκτελεστικών Γραμματέων των Περιφερειών με τη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κα Ειρήνης Κλαμπατσέα.

Όπως επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός, «μέχρις ότου αναλάβουν τις νέες αρμοδιότητες οι Περιφέρειες καθώς ακόμη τις ασκούν οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, θα πρέπει το κεντρικό κράτος να διασφαλίσει:

-Την άμεση και επαρκή στελέχωση των Περιφερειών με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό στη βάση των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε Περιφέρειας.

-Τη χρηματοδότηση των Περιφερειών ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, το πληροφοριακό σύστημα καθώς και κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των νέων οργάνων και υπηρεσιών.

-Την ειδική επιχορήγηση των Περιφερειών για ν’ αντιμετωπίσουν τις δαπάνες που θα προκύψουν καθώς ο προβλεπόμενος από το Νόμο 4495/2017 πόρος που ισούται με το 25% των επιβαλλόμενων προστίμων μόνο επικουρικά μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία των Παρατηρητηρίων με δεδομένο ότι ούτε σταθερός είναι ούτε άμεσα εισπρακτέος. 

Από το νέο θεσμικό πλαίσιο προκύπτει σαφέστατα ότι στις Περιφέρειες ανατίθεται να βάλουν τάξη σ’ όλα αυτά που έγιναν όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον τα τελευταία χρόνια. Κι αυτό βεβαίως μας τιμά γιατί για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι είμαστε δημιουργικοί, ουσιαστικοί, συνεργατικοί και φθάνουμε γρήγορα και σωστά στο αποτέλεσμα, ωστόσο θέτουμε τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου το εγχείρημα να έχει θετικό αποτέλεσμα», υπογράμμισε ο κ. Κ. Αγοραστός.

Ομάδα εργασίας

Στη συνάντηση αποφασίστηκε να συσταθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και εκπροσώπων των Εκτελεστικών Γραμματέων των Περιφερειών προκειμένου να επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακών Παρατηρητηρίων και των Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης – Τοπικών Παρατηρητηρίων.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου