Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένη όλη το νομοθεσία και νομολογία για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης καθώς και προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατά καιρούς.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (nomos3852_2010.pdf) Ο Νόμος 3852/2010[Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»]
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pd_enpe_aftodioikisi.pdf) Προεδρικό διάταγμα[ ]