Οι Περιφέρειες της Ελλάδας

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχει ως μέλη τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίες είναι οι δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για να δείτε πληροφορίες για κάθε μια από τις Περιφέρειες κάνετε κλικ στο χάρτη ή επιλέξτε από το μενού αριστερά.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1