Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Δεν βρέθηκε ροή.

Περιφέρεια Ηπείρου

Δεν βρέθηκε ροή.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

20 Σεπτεμβρίου 2020

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δεν βρέθηκε ροή.