Το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε μετέχει δια της επικεφαλής του, κας Φωτεινής Βρύνα,στηνΟμάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για τη στήριξη των γυναικών προσφύγων, θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας και τα παιδιά τους.

Βασικό έργο της ΟΔΕ, είναι ο σχεδιασμός παρεμβάσεων και διαδικασιών, η παρακολούθηση και ο συντονισμός του έργου της ΓΓΙΦ και των συναρμόδιων συνεργαζόμενων φορέων και ΜΚΟ, για τη φιλοξενία γυναικών προσφύγων θυμάτων ή εν δυνάμει θυμάτων βίας και των παιδιών τους, καθώς και μονογονεϊκων οικογενειών γυναικών προσφύγων στους Ξενώνες Φιλοξενίας που λειτουργούν στο πλαίσιο του Έργου «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Ξενώνων φιλοξενίας»βάσει ενός διευρυμένου πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας, το υπέγραψε για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) ο Πρόεδρός της, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και το συνυπέγραψαν η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Γενική Γραμματεία Υποδοχής, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Οι στόχοι που τίθενται βάσει του ανωτέρου πρωτοκόλλου είναι οι εξής:

1. Παροχή καταλύματος εντός των 21 Ξενώνων Φιλοξενίας στο πλαίσιο του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε γυναίκες πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας ή αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών και στα παιδιά τους (μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών εφόσον πρόκειται για κορίτσια, και των δώδεκα εφόσον πρόκειται για αγόρια), με σκοπό την ασφαλή διαμονή και σίτισή τους.

2. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης ή/και εργασιακής συμβουλευτικής), υπό την αίρεση της εξασφάλισης διερμηνείας ή διαπολιτισμικής μεσολάβησης.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου