Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) εκφράζει τη συμπαράσταση και τη στήριξή της στο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, πρώην Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπύρο Σπύρου, ο οποίος διώκεται για άσκηση αρμοδιοτήτων του, οι οποίες σχετίζονται με την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας.

Ο κ. Σπ. Σπύρου, ως όφειλε, προέβη στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μεταγράφοντας τους τίτλους ιδιοκτησίας του «Διοικητηρίου» Ζακύνθου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Για τυχόν αποφυγή αποδυνάμωσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων επί του «Διοικητηρίου» Ζακύνθου, με νόμιμες ενέργειες του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, πραγματοποιήθηκε η επισημείωση της επελθούσης μεταβολής, από την κρατική Νομαρχία στην αιρετή πλέον Περιφέρεια -καθολικής διαδόχου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου- στα περιθώρια των βιβλίων μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου.

Η εγγραφή αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας που διενήργησε ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου