Κ. Αγοραστός στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής:

«Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εμμένει στην πάγια θέση της να περιέλθουν σήμερα, τώρα στις Περιφέρειες  οι αρμοδιότητες των  Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) όπως προβλεπόταν στο άρθρο 186 του Νόμου 3856/2010 («Καλλικράτης»)

«Το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με ομόφωνη απόφασή του, ζητεί συνάντηση άμεσα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με αντικείμενο το νομοσχέδιο για τη «μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» και συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 13 Περιφερειών», επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας επί του νομοσχεδίου σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο κ. Κ. Αγοραστός κατέστησε σαφές ότι για να γίνει πράξη η χρηματοδότηση των ΤΟΜΥ από τους πόρους των ΠΕΠ και ειδικότερα αυτούς για την καταπολέμηση της φτώχειας (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε Προγράμματος στη βάση πλήρους νομοθετικού πλαισίου και συγκεκριμένου σχεδίου με αναλυτική κοστολόγηση δράσεων, αριθμού και χωροθέτησης δομών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών εξέφρασε, πάντως, σοβαρές επιφυλάξεις:

-για το αν και πότε θα εκδοθεί το δευτερογενές δίκαιο (υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) για την εφαρμογή του νομοσχεδίου,

-καθώς και το μέλλον των νέων δομών που προβλέπεται να δημιουργηθούν αφού η χρηματοδότησή τους είναι εξασφαλισμένη μόνο για τα τρία πρώτα χρόνια. «Κι άλλες κοινωνικές δομές βρέθηκαν εν κενώ μόλις ολοκληρώθηκε η χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος γενικότερα στην υγεία ο κ. Κ. Αγοραστός επαναβεβαίωσε την πάγια θέση της Ένωσης Περιφερειών για στήριξη της δημόσιας υγείας και σημείωσε με νόημα: «ανεπτυγμένη χώρα δεν είναι εκείνη στην οποία οι φτωχοί προσφεύγουν σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας αλλά εκείνη στην οποία οι πλούσιοι προσφεύγουν σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας».

Για την προωθούμενη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επισήμανε ότι «έχει καταστεί υποχρέωση που απορρέει από το Μνημόνιο» και μάλιστα παρέπεμψε στην αλληλογραφία της κυβέρνησης  με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία, όπως είπε, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «χρειάζεται λεπτομερέστατος έλεγχος στη χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις του Μνημονίου».

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Κ. Αγοραστός επαναβεβαίωσε ότι «η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εμμένει στην πάγια θέση της να περιέλθουν σήμερα, τώρα στις Περιφέρειες  οι αρμοδιότητες των  Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) όπως προβλεπόταν στο άρθρο 186 του Νόμου 3856/2010 («Καλλικράτης») από 1ης Ιουλίου 2013».

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών εξέφρασε την άποψη πως έπρεπε να προσκληθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και σημείωσε ότι σήμερα λειτουργούν 880 δημοτικά ιατρεία χωρίς να συνδέονται με τον ΕΟΠΥΥ.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου