«Η Ένωση Περιφερειών συμφωνεί με την αναγκαιότητα σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της κάθε Περιφέρειας, ωστόσο εκ των πραγμάτων προκύπτει ζήτημα πως αυτή θα στελεχωθεί και μάλιστα με εξειδικευμένο προσωπικό και πως θα λειτουργήσει, την ώρα που το προσωπικό των Περιφερειών φθίνει, δεν προβλέπονται καθόλου προσλήψεις τη διετία 2018-9, ενώ η χρηματοδότησή τους μειώνεται».

Αυτό επισήμανε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Δημήτρης Μαραβέλιας κατά την παρέμβασή του σήμερα στην ημερίδα με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις Δημοτικές, Περιφερειακές και Αποκεντρωμένες Αρχές».

Ο κ. Δ. Μαραβέλιας ανέδειξε, παράλληλα, το «θεσμικό έλλειμμα, το οποίο - όπως είπε - παρουσιάζουν η αναζήτηση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καλών πρακτικών. Σήμερα - εξήγησε - οι αιρετές Περιφέρειες δεν διαθέτουν κανονιστική αρμοδιότητα, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους έτσι ώστε να υλοποιούν τις στοχεύσεις τους - ακόμη και να αξιοποιήσουν επαρκώς το «Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών», που υιοθέτησε ήδη από το 2004, το Συµβούλιο της Ευρώπης, µε οδηγίες για τον τρόπο ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει -κατά κύριο λόγο- να αναμένουν τις σχετικές πρωτοβουλίες του κεντρικού κράτους», σημείωσε.

Ο κ. Δημ. Μαραβέλιας επανέφερε με την ευκαιρία την ολοκληρωμένη πρόταση που έχει καταθέσει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης για τη μετάβαση από την αιρετή Περιφέρεια την Περιφερειακή Διακυβέρνηση. «Η θέσπιση της κανονιστικής αρμοδιότητας των Περιφερειών στο χώρο ευθύνης τους, είναι βέβαιο πως τις θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν θεσμικά καλές πρακτικές και να συμβάλλουν με τις δράσεις τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην προσδοκώμενη από όλους μας παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας», ανέφερε.

Στην ομιλία του το μέλος του ΔΣ της ΕΝΠΕ παρουσίασε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινείται ο εσωτερικός έλεγχος υπογραμμίζοντας ότι «ο εσωτερικός έλεγχος των Περιφερειακών αρχών πρέπει να εστιάζει σε οργανωτικά ζητήµατα, συστήµατα, αρµοδιότητες και ευθύνες, µεθόδους εργασίας και διαδικασίες και άλλα ευρύτερα οργανωτικά θέµατα που αντανακλώνται σε όλους τους τοµείς οργάνωσης καθώς και στο πώς σχετίζονται µεταξύ τους στο σύνολο τους σε κάθε Περιφέρεια.

Πρέπει να επιδιώκεται ο εντοπισµός κανονιστικών ανεπαρκειών, διαφορών µεταξύ των κανόνων και της πραγµατικότητας, περιττών διαδικασιών ή καθηκόντων, εκπρόθεσµων ή απαρχαιωµένων διαδικασιών αλλά και να εφαρμόζονται οι καλές πρακτικές.

Είναι απαραίτητο για κάθε Περιφέρεια, να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου καθώς δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σηµαντικό αριθµό κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών λειτουργίας του».

Ιστορικό Δελτίων Τύπου