Η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, κ.Φωτεινή Βρύνα, παραβρέθηκε στη συνάντηση διαβούλευσης για τη χωρική εξειδίκευση της ισότητας των φύλων στο Βόρειο Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

Η κυρία Βρύνα μίλησε για τις δράσεις του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. Εστίασε στους παρακάτω θεματικούς άξονες: α) Απασχόληση, β) Εκπαίδευση - Διά βίου μάθηση, γ) Υγεία - Κοινωνική Αλληλεγγύη, δ) Στερεότυπα - Δημόσιος Χώρος - Πολιτική ενδυνάμωση, ε) Έρευνα - Τεκμηρίωση - Παρακολούθηση, αποδεικνύοντας ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (από τη σύσταση του Γραφείου έως σήμερα) το Γραφείο Ισότητας έχει δώσει το δυναμικό παρών του όπου έχει χρειαστεί, και μάλιστα σε τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς και καθοριστικούς για τη ζωή των γυναικών και την κοινωνία γενικότερα.

Στην εκδήλωση μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα, κ. Γ. Καραμέρος, ο οποίος τόνισε στην ομιλία του τη σημασία της Διαβούλευσης Δράσεων για την Ισότητα των Φύλων στο Βόρειο Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Το λόγο έλαβε στη συνέχεια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα ισότητας των φύλων, κ. Ν. Δανιά, ενώ ακολούθησε η εισήγηση της εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), κ. Α. Παπάζογλου. Καίρια ήταν η τοποθέτηση της κ. Μ. Γκασούκα, Αν. Καθηγήτριας και Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το λόγο επίσης πήραν και πολλοί εκπρόσωποι των Δήμων του Βόρειου Τομέα.

Η διαβούλευση στηρίχτηκε στο κείμενο εργασίας της Π.Ε. Βόρειου Τομέα το οποίο συντάχθηκε και παρουσιάστηκε από την Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Π. Βασιλοπούλου, την Αν. Προϊσταμένη Τμήματος κ. Σ. Παναγοπούλου ενώ η σύνταξη και η επιμέλεια του κειμένου έγινε από την κ. Ε. Βιδάλη.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου