Τα ζητήματα που απασχολούν τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος, στα πρώτα βήματα εφαρμογής του Καλλικράτη συζήτησαν οι  Περιφερειάρχες της χώρας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΝ.Π.Ε κ. Γιάννης Σγουρός  και η Υπουργός Π.Ε.Κ.Α κα. Τ .Μπιρμπίλη, χαρακτήρισαν τη σημερινή συνάντηση άκρως εποικοδομητική και χρήσιμη, και εξέφρασαν την σταθερή βούλησή τους για στενή συνεργασία ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αναζητώντας αξιόπιστες και  αποτελεσματικές λύσεις  στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος  και της αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος  των  πολιτών και της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι 13 Περιφερειάρχες έθεσαν στην ηγεσία του Υπουργείου θέματα που αφορούν, ιδίως, την ανάγκη εκπόνησης και παρακολούθησης   των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, τη συνεργασία Υπουργείου - Περιφερειών στην προώθηση και πλήρη αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΕΡΑΑ), τη συνεργασία Υπουργείου-Περιφερειών στον προγραμματισμό έργων και δράσεων από το Πράσινο Ταμείο, την αποσαφήνιση του κανονιστικού πλαισίου για τις αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και που πρέπει να ασκούνται από τις Περιφέρειες, την επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν την συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), των Επιτροπών Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και των Συμβουλίων Χωροταξίας-Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ). Επίσης, συζητήθηκαν ειδικότερα ζητήματα που απασχολούν κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά, και αποφασίστηκε η συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και ανά Περιφέρεια, για άμεση επίλυση όλων των τρεχόντων προβλημάτων.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Σγουρός αφού ευχαρίστησε την Υπουργό για τη σημερινή συνάντηση δήλωσε: «Σήμερα είχαμε μία αναλυτική και χρήσιμη συνάντηση με την κα. Υπουργό. Συζητήσαμε μαζί της όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην μάχη που δίνουμε, ο καθένας από την Περιφέρειά του, για την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη και η ανόρθωση της χώρας περνά και μέσα από την περιβαλλοντική πολιτική και το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε, και πρέπει μέσα από αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, να   οδηγήσουμε την χώρα σε ένα νέο μοντέλο πράσινης και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης, που θα προστατεύει την φυσική μας κληρονομιά και θα σέβεται τα χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων». 

Μετά το τέλος της συνάντησης συνεδρίασε η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΝ.Π.Ε. προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρού και ενημερώθηκε από εκπροσώπους του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ για το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την εφαρμογή του σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, στις Περιφέρειες και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Για φωτογραφικό υλικό: http://www.enae.gr/gallery.asp?id=119

Ιστορικό Δελτίων Τύπου