Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Σγουρός στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση για τη σύσταση μεικτής επιτροπής προκειμένου να δίδονται λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του "Καλλικράτη".

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011

Α.Π. 166  

                                                                    Προς:

                                                                    τον Υπουργό ΕΣ.Α.Η.Δ.

                                                                    κ. Γιάννη Ραγκούση

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της συναντήσεως μας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2011 και της με αριθμό πρωτοκόλλου 127/8.3.2011 επιστολής μας προς εσάς, επανερχόμαστε και ζητούμε την υλοποίηση της συμφωνίας μας για την  σύσταση μεικτής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν Περιφερειάρχες και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας, προκειμένου να δίδονται λύσεις σε προβλήματα που παραμένουν και καθημερινά ανακύπτουν από την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 -«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Αναμένουμε σύντομα τις ενέργειές σας.

          Με τιμή 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου