Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011, ώρα 10:00, η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας κ. Στρατηγάκη Μαρία για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν την ισότητα των φύλων στις Περιφέρειες.

2. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Ένωση Περιφερειών «ΕΝ.Π.Ε.»

3. Διάφορα.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου