Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στη σημερινή της συνεδρίαση, υπό την προεδρεία του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρού, ομόφωνα εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η θεσμοθέτηση του προληπτικού ελέγχου των πράξεων και των αυτοδιοικητικών οργάνων ήταν και παραμένει πάγιο αίτημα  της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει  τις κείμενες περί διοικητικών ποινών διατάξεις ως προς τα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όχι βέβαια σε βάρος της νομιμότητας και της διαφάνειας αλλά με γνώμονα την ομαλή λειτουργία των αυτοδιοικητικών θεσμών, σύμφωνα με τις δημοκρατικές τους καταβολές και την αποστολή τους. Η Ένωση Περιφερειών ομόφωνα συμπαρίσταται στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη και ζητά επιτακτικά τον προληπτικό έλεγχο των Περιφερειών για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ΟΤΑ.
                                                                                                                                                           

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΝ.Π.Ε.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου