Αθήνα, 28 Απριλίου 2011

A.Π. 241


Προς

τον Υπουργό ΕΣ.Α.Η.Δ.

κ. Ιωάννη Ραγκούση

 

Θέμα : Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του «Προγράμματος EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»


Κύριε Υπουργέ

Από το κείμενο του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που στείλατε προς επεξεργασία στο Συμβούλιο Επικρατείας και το οποίο μας κοινοποιήσατε με το Δελτίο Τύπου της 19.04.2011, διαπιστώνουμε ότι δεν υιοθετήσατε καμία από τις προτάσεις μας, τις οποίες διατυπώσαμε στην επιστολή μας με αριθμό 24/20.01.2011 (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε στην παρούσα). 

Από τις προτάσεις αυτές υπενθυμίζουμε τη σημαντικότερη που αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Προγράμματος και συγκεκριμένα το ότι θα έπρεπε «..... η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος ..... να συνοδεύεται από την ΚΥΑ καθορισμού του ποσοστού συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης στη χρηματοδότηση του Προγράμματος (άρθρο 281, παρ. 3 του Ν.3852/2010)», διότι «κατά τη γνώμη μας είναι περιορισμένη η δυνατότητα συμμετοχής των Κ.Α.Π. των Περιφερειών στο εν λόγω Πρόγραμμα».

Λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος αυτού, παρακαλούμε να ορίσετε συνάντησή μας προκειμένου να μας ενημερώσετε σχετικά με το τι προγραμματίζετε όσον αφορά την ανωτέρω ΚΥΑ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος      

Iωάννης Σγουρός

Ιστορικό Δελτίων Τύπου