Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Α.Π.: 271

Προς:

1. κ. Γιάννη Ραγκούση, Υπουργό ΕΣ.Α.Η.Δ.

2. κ. Γιώργο Ντόλιο, Υφυπουργό ΕΣ.Α.Η.Δ.

3. κ. Δημήτρη Στεφάνου, Γεν.Γραμματέα ΕΣ.Α.Η.Δ.

 

Κύριοι Υπουργοί,

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στην σημερινή της συνεδρίαση ομόφωνα αποφάσισε να σας προτείνει την ακόλουθη τροπολογία προκειμένου να ενταχθεί στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των περιφερειών που έχουν ως αντικείμενο προγράμματα και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και προληπτικής ιατρικής ή παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σγουρός

Ιστορικό Δελτίων Τύπου