Συνεδριάζει την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011, ώρα 11:00, η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

2. Διάφορα

Ιστορικό Δελτίων Τύπου