Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011, ώρα 10:00, η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Συζήτηση για το πρόγραμμα INTERPARES

 2. Συμμετοχή της ΕΝ.Π.Ε. στην έκθεση POLIS 2011

 3. Διάφορα

Ιστορικό Δελτίων Τύπου