Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα οι ψηφοφορίες για την αναδειξη των 12 μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των 5 μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος.

Την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στις 15.30 το νέο Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. αποτελούμενο από τους 13 περιφερειάρχες και τα 12 νεοεκλεγέντα μέλη θα συγκροτηθεί σε Σώμα προκειμένου να εκλέξει το προεδρείο του. Δηλαδή τον πρόεδρο, τον Α αντιπρόεδρο, τον Β αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ταμία καθώς και τα 4 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στη ψηφοφορία για την ανάδειξη των 12 μελών του Δοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν 250 από τα 256 μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά τη διαλογή βρέθηκαν:

Διακόσια πενήντα (250) έγκυρα ψηφοδέλτια και κανένα (0) άκυρο ψηφοδέλτιο.

Από τα έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν:

Ο συνδυασμός «Ελλάδα των Περιφερειών», εκατόν τριάντα (130).

Ο συνδυασμός «Συμμαχία των Περιφερειών», ογδόντα οκτώ (88).

Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση», δεκαπέντε (15).

Ο συνδυασμός «Δημοκρατική Αυτοδιοίκηση» οκτώ (8).

Ο συνδυασμός «Οικολογία Αυτοδιοίκηση», τρία (3).

Ο συνδυασμός «Αριστερή Συνεργασία», τρία (3)

Ο συνδυασμός «Άρμα Πολιτών», δύο (2).


Με βάση την εκλογική τους δύναμη και σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. 10 & επ. του άρθρου 12 του ΠΔ 74/2011 ο συνδυασμός «Ελλάδα των Περιφερειών» αναδεικνύει έξι (6) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο συνδυασμός «Συμμαχία των Περιφερειών», αναδεικνύει τέσσερα (4) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» αναδεικνύει ένα (1) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο συνδυασμός «Δημοκρατική Αυτοδιοίκηση» αναδεικνύει ένα (1) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή προχώρησε στη διαλογή των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων κάθε συνδυασμού:

Συνδυασμός «Ελλάδα των Περιφερειών»

1. Παπατόλιας Απόστολος 106
2. Αργύρης Ευάγγελος 105
3. Πασχαλίδης Γεώργιος 103
4. Παπαϊορδανίδης Ιωάννης 100
5. Χρήστου Στέφανος 100
6. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος 94
7. Ροκοφύλλου Άννα 41

Εκλέγονται οι έξι (6) πρώτοι.

Οι λοιποί είναι αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους.

Συνδυασμός «Συμμαχία των Περιφερειών»

1. Παυλίδης Γεώργιος 79
2. Σφελινιώτης Νικόλαος 67
3. Βογιατζής Παύλος 63
4. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 63
5. Κόκκινος Χαράλαμπος 62
6. Αδαμόπουλος Ιωάννης 35
7. Νικολαράκης Κωνσταντίνος 21
8. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης 19

Εκλέγονται οι τέσσερις (4) πρώτοι.

Οι λοιποί είναι αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους.

«Λαϊκή Συσπείρωση»

1. Καραθανασόπουλος Νίκος 12
2. Γόντικας Νίκος 6
3. Αγγελονίδη Χριστίνα 1
4. Μανουσογιαννάκης Γιάννης 1
5. Μπαλού Αλεξάνδρα 1
6. Μπούτας Βαγγέλης 1
7. Ορφανός Στέλιος 1
8. Χρονάς Τάσος 1

Εκλέγεται ο πρώτος (1).

Οι λοιποί είναι αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους.

Συνδυασμός «Δημοκρατική Αυτοδιοίκηση»

1. Γαλανός Νικόλαος 8
2. Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 4
3. Σταυρόπουλος Χρήστος 2
4. Βαρελάς Δημήτριος 1

Εκλέγεται ο πρώτος.

Οι λοιποί είναι αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους.


Συνδυασμός «Αριστερή Συνεργασία»

1. Βούτσης Νίκος 3
2. Θεοδωρόπουλος Γιώργος 3
3. Τσουκαλάς Δημήτρης 3

Συνδυασμός «Οικολογία Αυτοδιοίκηση»

1. Διάκος Κώστας 3
2. Μπούκλης Λάμπρος 3
3. Τρεμόπουλος Μιχάλης 3

Συνδυασμός «Άρμα Πολιτών»

1. Αθανασίου Νάσος 1

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την εκλογή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.
Ψήφισαν 223 μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά τη διαλογή βρέθηκαν:

Διακόσια είκοσι δύο (222) έγκυρα ψηφοδέλτια, και ένα (1) άκυρο ψηφοδέλτιο.

Από τα έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν:

1. Γαζή Παναγιώτα 124
2. Καραλίδης Φώτης 123
3. Χατζηδιάκος Φώτης 121
4. Μπάρδας Κωνσταντίνος 77
5. Σπυρίδων Σπυρίδων 74
6. Καταβάτη Μαρία 56

Με βάση τους σταυρούς προτίμησης που συγκέντρωσαν και σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. 16 του ΠΔ 74/2011 στο Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται οι πέντε πρώτοι

1. Γαζή Παναγιώτα
2. Καραλίδης Φώτης
3. Χατζηδιάκος Φώτης
4. Μπάρδας Κωνσταντίνος
5. Σπυρίδων Σπυρίδων και ως αναπληρωματικό μέλος η Καταβάτη Μαρία.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου