Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011
Α.Π. 1

Προς
Μέλη του ΔΣ της ΕΝ.Π.Ε.
Mε βάση το Π.Δ. 74/2011 καλείστε την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 15.30 στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε, Μεσογείων 15 - Αθήνα (4ος όροφος), για την εκλογή Προέδρου, Α' και Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία, καθώς και των τεσσάρων (4) Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.


Ο πλειοψηφών
Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας

Απόστολος Παπατόλιας

Ιστορικό Δελτίων Τύπου