Τις θέσεις της ως προς τις προτεινόμενες τροπολογίες του Νόμου για τον «Καλλικράτη» απέστειλε σήμερα εγγράφως η ΕΝ.Π.Ε. στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με αυτές:
1. Το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο αντί να επιλύει προβλήματα τα οποία έχουν επισημανθεί από τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των θεσμών του «Καλλικράτη», δημιουργεί νέα ακόμα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα.
2. Η Ένωση Περιφερειών εκτιμά ότι με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου υπονομεύεται σε αρκετά σημεία η λογική του «Καλλικράτη», στο μέτρο που συνιστά υπαναχώρηση από βασικές αρχές και παραδοχές του νομοθέτη.
3. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν δημοσιονομικό όφελος από τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης αλλά και επιτείνουν τη γραφειοκρατία.

Τέλος, η ΕΝ.Π.Ε. επισημαίνει το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις που υπέβαλε εδώ και ένα χρόνο περίπου για την τροποποίηση των διατάξεων του «Καλλικράτη».

Ιστορικό Δελτίων Τύπου