Έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει με όλους τους τρόπους στην ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έκαναν από την Κοπεγχάγη τα μέλη του Προεδρείου της επιτροπής των Περιφερειών μετά τη λήξη της 5ης Συνδιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Από Ελληνικής πλευράς στην Συνδιάσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της Ελληνικής αντιπροσωπίας στην Επιτροπή των Περιφερειών Γιάννης Σγουρός, ο αντιπρόεδρος Απόστολος Κατσιφάρας και μέλη του ΔΣ της ΕΝΠΕ.

Με τη δήλωση της Κοπεγχάγης η Επιτροπή των Περιφερειών καλεί την ΕΕ να συμβάλει στον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών μέσω της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και ενός πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου που θα ευνοεί την ανάπτυξη και την αυτονομία των Περιφερειών. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, μόνο εάν οι δήμοι και οι περιφέρειες αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αναδειχθούν σε ισότιμους παράγοντες μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Για να καταστούν οι πόλεις και οι Περιφέρειές μας πιο πράσινες, πιο ελκυστικές και πιο όμορφες. Για πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, για πόλεις πιο ανταγωνιστικές, για πόλεις και περιφέρειες καλύτερα ενσωματωμένες στο περιβάλλον τους, η Επιτροπή των Περιφερειών απαιτεί:
- Να φανεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντάξια αυτών των προσδοκιών χρηματοδοτώντας την οριζόντια αστική πολιτική για την Ευρώπη του αύριο.
- Να αποκτήσει η Στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020» τοπικό χαρακτήρα ώστε να αποδεσμευθεί η αυξανόμενη και καινοτόμος δυναμική των πόλεων και των περιφερειών.
- Να ενισχυθεί ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών στη χάραξη και στην καθοδήγηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών και δη των ολοκληρωμένων στρατηγικών αειφόρου τοπικής ανάπτυξης και προς μία οικονομία με μηδενικές εκπομπές άνθρακα.
- Να ενισχυθεί περαιτέρω η διαδικασία αποκέντρωσης που συντελείται στην πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με την οικονομική αυτονόμηση των δήμων και των περιφερειών.
- Να υποστηριχθούν και να γίνουν σεβαστά το όραμα της πόλης του αύριο, ο ρόλος των αστικών πολιτικών και τα Ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα στο πλαίσιο της Διάσκεψης κορυφής του Ρίο +20 και των υπολοίπων πρωτοβουλιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων. Ιδίως στη Διάσκεψη κορυφής του Ρίο +20 θα πρέπει να αναγνωρισθεί η ανάγκη ενσωμάτωσης των πολιτικών αστικής αειφόρου ανάπτυξης ως βασικής παραμέτρου στις εθνικές πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου