Την εκχώρηση περαιτέρω πόρων από τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ιδιαίτερα στους τομείς της δια βίου μάθησης, της αγροτικής ανάπτυξης και της απασχόλησης καθώς και την προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων στις Περιφέρειες με την ένταξη των προτάσεων τους στις διαδικασίες fast track ζήτησαν από την Υπουργό Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Άννα Διαμαντοπούλου στη σημερινή τους συνάντηση οι Περιφερειάρχες.

Στην συνάντηση η οποία έγινε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

α) Η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση της απορροφητικότητας των ΠΕΠ

β) Η επίσπευση των χρηματοδοτήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

γ) Η συντόμευση των γραφειοκρατικών διαδικασίων ελέγχου των αποφάσεων ένταξης και ολοκλήρωσης των έργων από τις περιφέρειες,

δ) Ο καλύτερος συντονισμός των τομεακών προγραμμάτων των υπουργείων με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των Περιφερειών

Τέλος οι Περιφερειάρχες ζήτησαν από την υπουργό την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την απόσυρση της τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων κατά 50 εκ Ευρώ.

Η Υπουργός εξέφρασε την θετική της γνώμη σε όσα ζήτησαν οι Περιφερειάρχες και δεσμεύτηκε να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου