Την πλήρη στήριξή του στο θεσμό των Περιφερειών και τα αιτήματα που θέτει η 'Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ κ. Φώτης Κουβέλης στη σημερινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό, τον Α' Αντιπρόεδρο, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα και τον Β' Αντιπρόεδρο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό.

Οι Περιφερειάρχες έθεσαν όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες κυρίως λόγω των τεράστιων περικοπών στη χρηματοδότησή τους από το Κράτος, τη σύγχυση που δημιουργεί η διατήρηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά και οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που επιβραδύνουν την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Ιωάννης Σγουρός δήλωσε:

«Επισκεφθήκαμε σήμερα τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ κ. Κουβέλη με τον οποίο είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση πάνω στην οποία του εκθέσαμε το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως του Δευτέρου Βαθμού. Η επιβίωση της αφ' ενός οικονομικά με όλες αυτές τις περικοπές που γίνονται και ο κίνδυνος ο κοινωνικός ιστός να καταρρεύσει,

Ζητήσαμε την υποστήριξή του, ώστε μέσα στη Βουλή και μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία της Κυβέρνησης να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις ουσιαστικές, ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να βρει το δρόμο της. Εάν δε δοθούν λύσεις σε αυτή την πολύ δύσκολη πολιτική και οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην πατρίδα μας, πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα είναι εις βάρος του πολίτη».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης δήλωσε:

«Πράγματι ήταν εξαιρετικά σημαντική η συζήτηση που είχαμε αναφορικά με το ρόλο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και γενικότερα της Αυτοδιοίκησης. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, όπως και γενικότερα η Αυτοδιοίκηση πρέπει να στηριχτεί. Πρέπει να στηριχτεί ιδιαίτερα σε μια περίοδο, όπου η χώρα διέρχεται μια βαθύτατη ύφεση και αντιμετωπίζει με γνωστές και αυτονόητες συνέπειες μια τεράστια κρίση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μπορεί. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το σημαντικό παράγοντα της ανάπτυξης αυτού του τόπου. Και κατά τούτο η στήριξή μας είναι δεδομένη προς το θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης».

Από το Γραφείο Τύπου


Aκολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής που παρέδωσε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. στον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ.:

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2012
Α.Π.: οικ. 752
Προς: κ. Φ. Κουβέλη, Πρόεδρο ΔΗΜ.ΑΡ.

Θέμα: Θέσεις ΕΝΠΕ για την ενδυνάμωση του αναπτυξιακού ρόλου των Περιφερειών

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Η πρωτοφανής οικονομική και κοινωνική κρίση που πλήττει την ελληνική κοινωνία είναι δεδομένη και γνωστή σε όλους μας. Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας, υφίστανται τις συνέπειες της, και έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Πρόκειται για μια κρίση που απαιτεί θυσίες απ' όλους μας αλλά και δύσκολες πρωτοβουλίες με στόχευση την επάνοδο στο δρόμο της ανάπτυξης.

Ο «Καλλικράτης» που μετρά ήδη ενάμιση χρόνο ζωής, αποτελεί το θεσμικό εργαλείο της Πολιτείας, για την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως κάθε νέος θεσμός, έτσι και η αιρετή Περιφέρεια, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα οργανωτικά προβλήματα, με τα βάρη και χρέη παρελθόντων ετών, και με τα γραφειοκρατικά κενά που προέκυψαν από μια τόσο μεγάλης έκτασης διοικητική μεταρρύθμιση. Η αιρετή Περιφέρεια απαιτείται να καταστεί ως ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραμματισμού, ενώ κομβικός καθίσταται ο ρόλος της ως προς τα έργα και τις υποδομές.

Τα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη είναι πολλά και σχετίζονται κυρίως με την πολυνομία, την εμπλοκή πληθώρας συναρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων δημοσίων φορέων και οι ιδιαίτερα απαιτητικές, χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδοτήσεων και κυρίως η έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων. Τα θέματα των επενδύσεων ρυθμίζονται αποσπασματικά, χωρίς να αντιμετωπίζονται συστηματικά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας, της αδιαφάνειας και της ασυνέχειας των δημόσιων πολιτικών, τα οποία βρίσκονται στη «ρίζα του κακού».

Γνωρίζουμε όλοι τις δύσκολες ώρες που περνάει ο τόπος. Έχουμε πλήρη επίγνωση και των δικών μας ευθυνών στην πανεθνική προσπάθεια, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Τις ευθύνες αυτές που μας αναλογούν τις αναλαμβάνουμε στο ακέραιο απέναντι στους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά.

Οι Περιφέρειες, άλλωστε, έχουν συμβάλει όσο κανένας άλλος θεσμός στην προσπάθεια για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) που θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες είναι μειωμένοι κατά περίπου 60%, την τελευταία τριετία με συνέπεια να θίγεται πλέον ο σκληρός πυρήνας των ανελαστικών δαπανών τους. Αν όλοι οι φορείς του Δημοσίου είχαν ανάλογη συμβολή, η χώρα θα παρουσίαζε ήδη σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και θα είχε αρχίσει η ανάκαμψη της οικονομίας.

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) δεν είναι ένα αίτημα που οι Περιφέρειες διαπραγματεύονται κάθε χρόνο ή κάθε μήνα με την εκάστοτε Κυβέρνηση. Αποτελούν πόρο θεσμοθετημένο με τον Καλλικράτη. Τα ποσά αυτά εισπράττονται από το Κράτος και πρέπει να αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση. Εκτός αν η Πολιτεία, ψηφίζει νόμους, και συνειδητά δεν τους εφαρμόζει.

Το Κράτος πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών. Δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις. Και η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι μονίμως επαίτης, που θα αναζητά συνεχώς πόρους για να καλύψει μισθοδοσία και προνοιακά επιδόματα.
Οι Περιφέρειες τόσο από το δικό τους, σημαντικά μειωμένο, ταμείο, όσο και από τα ΠΕΠ, συμβάλλουν στο μέγιστο βαθμό στην κατασκευή έργων υποδομής, σημαντικών για την ανακούφιση των πολιτών που πλήττονται από την κρίση. Παιδικοί σταθμοί, κοινωνικές υποδομές, οδικά έργα, υποδομές αθλητισμού, έργα πρασίνου, αποτελούν βασική προτεραιότητα για εμάς.

Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποτελέσει το ανάχωμα στην καθοδική πορεία που βρίσκεται η χώρα. Η κρίση αυτή έφερε σημαντική αύξηση των απαιτήσεων των πολιτών για κοινωνικές υποδομές, πρόνοια και φροντίδα, ενός διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού που ζει σε καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Πολίτες και οικογένειες που μέχρι χθες δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα, βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Κοινός στόχος όλων είναι η ταχεία έξοδος της χώρας από τη δίνη της εσωστρέφειας και της οικονομικής κρίσης, η επάνοδος στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Φρονούμε, ότι αυτό θα μπορέσει να καταστεί εφικτό μόνο με την συνεργασία και την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων του τόπου, την κοινή προσπάθεια και την καθημερινή, ακούραστη και επίμονη εργασία όλων. Να ξεφύγουμε από την αναποτελεσματικότητα και την γραφειοκρατία. Να κόψουμε το γόρδιο δεσμό που σαν αόρατο χέρι μας κρατά συνεχώς πίσω.

Πολιτικά Κόμματα και Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να συνεργαστούν στενά, και να αντιμετωπίσουν φαινόμενα έλλειψης συνοχής και συνεκτικότητας. Οι πολίτες το επιζητούν, η κοινωνία το θέλει, το πολιτικό σύστημα πρέπει να το τολμήσει. Το κέρδος θα είναι συνολικό για τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας, με την εμπειρία και την ευρύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση που διαθέτουν, θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Βασική προϋπόθεση για αυτό, είναι η επίλυση των γραφειοκρατικών και διοικητικών εμποδίων, από την πλευρά της Πολιτείας, προκειμένου να αφεθούν οι Περιφέρειες απερίσπαστες στο αναπτυξιακό τους έργο.
Προσδοκούμε, και ευελπιστούμε και στη δική σας συνδρομή και στήριξη.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου