ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2013                                                       

Την διεύρυνση του προγράμματος «Νέα δράση ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με περιφερειακή διάσταση» ζητά η ΕΝΠΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη.

 

Η ΕΝΠΕ θεωρεί επιβεβλημένο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων Περιφερειών, τη διεύρυνση των προβλέψεων και των δυνατοτήτων ένταξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης και τυποποίησης τοπικών προϊόντων του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών εστίασης.

Συγκεκριμένα:

 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔ :
Α.Στον Τομέα «Μεταποίηση» :

-      Να διευρυνθούν οι ΚΑΔ , κυρίως στον Κωδικό «10» και να ενταχθούνόλοι οι ΚΑΔ του «10»που αφορούν στη μεταποίηση τροφίμων, όπως ισχύει και στον Αναπτυξιακό Νόμο.

-   Ο περιορισμός «ΕΓΤΑΑ Περιοχές ΟΠΑΑΧ»να αρθεί, ώστε να επιτρέπονται σχετικές δράσεις σε όλες τις Περιφέρειες.

-         Έχει εξαιρεθεί η 1η Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων. Καθόσον ο τομέας των τροφίμων είναι από τους πλέον ανερχόμενους, καινοτόμους και δυνάμενος να οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη των Περιφερειών,  θεωρούμε άδικη την εξαίρεσή του από τη Νέα Δράση. Εκτίμησή μας είναι ότι η «τυποποίηση αγροτικών προϊόντων» αποτελεί Επιλέξιμη Δράση για το ΕΤΠΑ. Για το λόγο αυτό, ζητάμε τη διεύρυνση των ΚΑΔ«τυποποίησης» για το σύνολο των αγροτικών προϊόντων.

 

Β.Στον Τομέα «Εμπόριο - Υπηρεσίες» :

-     Να διευρυνθούν οι ΚΑΔ ως προς την εισαγωγή της «εστίασης». Προτείνουμε την ένταξη της εστίασης κατά το πρότυπο του Προγράμματος«Ελληνική Κουζίνα»(προηγούμενης Π.Π.), που έτυχε άριστων αποτελεσμάτων. Ο κλάδος αυτός αποτελεί σίγουρα «καινοτόμα» δράση με αναπτυξιακές δυνατότητες.

-      Να ενταχθεί το Λιανικό Εμπόριο, κατά τα πρότυπα τηςΔράσης 4.2.10 του Β΄Κ.Π.Σ.(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας), εκτιμώντας αφενός ότι είναι απαραίτητο να στηριχθεί, αφετέρου δε ότι μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακή και ακόμα και καινοτόμα δράση.

-      Οι ΚΑΔ στον Τομέα «Υπηρεσίες» να διευρυνθούν ώστε να καλύπτουν όλουςτους Επιστήμονες. Δεν γίνεται κατανοητό γιατί εντάσσονται στη Νέα Δράση «υπηρεσίες» Μηχανικών εν γένει και όχι λοιπών Επιστημόνων π.χ. Δικηγόρων κ.α.

 

2.  FRANCHISE :

Από το «σχέδιο» Οδηγού Προκήρυξης , έχει αποκλειστεί η επιλεξιμότητά του. Εφόσον δεν υπάρχει εμπλοκή με κανονιστικό πλαίσιο, ζητάμε να εισαχθεί στις επιλέξιμες δράσεις.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου