Στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής παρέστη ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος ΕΝ.Π.Ε., Γιάννης Σγουρός, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου « Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις».

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ο Περιφερειάρχης Αττικήςεπανέλαβε την έντονη αντίθεση των Περιφερειών στη σύσταση και λειτουργία του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ και επανέλαβε την πάγια θέση της ΕΝ.Π.Ε. για άμεση εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για όλες τις δαπάνες των Περιφερειών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Θέλουμε καλύτερους ελέγχους και όχι περισσότερους ελέγχους. Είναι αντιπαραγωγικό και αναποτελεσματικό να φορτώνουμε τις υπηρεσίες με πολλούς - αλληλοκαλυπτόμενους - ελέγχους. Ζητάμε έναν εξαντλητικό, πλήρη και επί της ουσίας έλεγχο πριν από κάθε μας δαπάνη, και όχι έναν έλεγχο που έρχεται καθυστερημένα, αφότου έχει γίνει η δαπάνη και έχει πλέον δημιουργηθεί τετελεσμένο. Το θέμα είναι να προλαμβάνουμε καταστάσεις και όχι μετά από χρόνια να διαπιστώνουμε μία παράβαση».

Επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου