Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης η Ευρωπαϊκή Ακαδημία του Bozen/Bolzano (European Academy of Bozen/Bolzano) έχει δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων από μελετητές στο πρόγραμμα EURAC Federal Scholar για το έτος 2014.

 Πιο συγκεκριμένα:

 Σύμφωνα με το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης δίδεται η δυνατότητα σε ακαδημαϊκούς, μεταδιδακτορικούς αλλά και επαγγελματίες να υποβάλλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα EURAC Federal Scholar για το έτος 2014, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν έρευνα τριών εβδομάδων στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία στο Bolzano του Νότιου Tyrol της Ιταλίας το Φεβρουάριο του 2014 στο πλαίσιο του Διεθνούς Χειμερινού Σχολείου για την Ομοσπονδία και τη Διακυβέρνηση.

 Η συμμετοχή εκ μέρους των ενδιαφερομένων απαιτεί  την κατάθεση:

(1)    μιας μη δημοσιευμένης πρότασης-μελέτης (unpublished manuscript) σε ζητήματα συγκριτικής ομοσπονδίας, συγκριτικών περιφερειακών σπουδών, διακυβερνητικών σχέσεων ή/και ομοσπονδίας και διακυβέρνησης,

(2)    μιας επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter) και

(3)    ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος (short CV).

 Σημειώνεται ότι η καταληκτική προθεσμίαυποβολής είναι η1η Ιουλίου τ.ε, ενώ η πρόταση - μελέτη δύναται να δημοσιευθεί στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική ή /και ισπανική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητηθούν στο διαδικτυακό τόπο www.eurac.edu/federalscholar

 Οι αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται όπως, αφού λάβουν υπ΄ όψιν τους τις προαναφερθείσες πληροφορίες και τα διαλαμβανόμενα στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο, τα προωθήσουν προς ενημέρωση στους υπαλλήλους τους και στις κατά την κρίση τους Υπηρεσίες, φορείς και ιδρύματα που εποπτεύουν. 

 Το παρόν έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr (διαδρομή: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΕΓΓΡΑΦΑ, http://www1.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/)

Ιστορικό Δελτίων Τύπου