Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής παρέστη σήμερα ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών καιΠεριφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». Ο κ. Σγουρός ανέπτυξε τις θέσεις των Περιφερειών σχετικά με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο για τα ζητήματα των Δημοσίων Συμβάσεων, της καταπολέμησης του παραεμπορίου και της οργάνωσης των Λαϊκών Αγορών.

 Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε σχετικά:

«Είναι απολύτως αναγκαία η αναμόρφωση του συστήματος διεξαγωγής των διαγωνισμών και ο εκσυγχρονισμός τους με βάση τα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη της διαφάνειας που είναι ζητούμενο από όλους μας, στον εξορθολογισμό των δαπανών και στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Πρέπει όμως να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων με την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που λειτουργεί ήδη και το σύστημα της 'ΔΙΑΥΓΕΙΑ' που πρέπει να ενισχυθεί και να στηριχθεί.

Από την άλλη πλευρά, οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών πρέπει να αποκτήσουν ένα σαφές και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο και να σταματήσει το πήγαινε-έλα της αρμοδιότητας μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας. Επιτέλους, πρέπει ένας φορέας να είναι αρμόδιος, ώστε αυτός ο φορέας να έχει και την αποκλειστική ευθύνη».

 

Στο αρχείο που επισυνάπτεται μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Περιφερειάρχη Αττικής, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου