Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών επαναφέρει στο προσκήνιο η Ένωση περιφερειών Ελλάδας επισημαίνοντας τον κίνδυνο να υπάρξει πρόβλημα για τη νέα σχολική περίοδο 2013-2014. Το ΔΣ της ΕΝΠΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να θέσει και πάλι το θέμα προς το Υπουργείο Εσωτερικών με το σκεπτικό ότι:

Η μεταφορά των περίπου 200.000 μαθητών της χώρας αποτελεί υποχρέωση του Κράτους αφού το δημόσιο αγαθό της Παιδείας είναι αδιαπραγμάτευτο.
Οι Περιφέρειες βρίσκονται στην υπηρεσία του πολίτη και στο πλαίσιο αυτό είναι διατεθειμένες να εκπληρώσουν τις απορρέουσες από το νόμο υποχρεώσεις τους - να εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των μαθητών - χωρίς όμως έκνομες διαδικασίες.
Η μη εισέτι έκδοση της σχετικής ΚΥΑ και μάλιστα σύμφωνα με τις αναγκαίες βελτιώσεις και τροποποιήσεις που προτείνουμε, σε συνδυασμό με την μη κατανομή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών μας οδηγεί να σας δηλώσουμε την αδυναμία μας να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας, στα πλαίσια της νομιμότητας και των υποχρεωτικών χρονοδιαγραμμάτων.
Σας θέτουμε προ των ευθυνών σας και σας καλούμε να προβείτε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε το Σεπτέμβριο του 2013 οι μαθητές να μπορούν και πάλι να μεταφέρονται στα σχολεία τους.
Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ.Καραθανασόπουλος.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε επίσης κατά πλειοψηφία να ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη μεταφορά πόρων από το Υπουργείο προς τις Περιφέρειες.

Συγκεκριμένα η πρόταση της ΕΝΠΕ αφορά τα εισπραττόμενα - από το Υπουργείο - τέλη από τους ελέγχους ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης  που διενεργούν οι υπηρεσίες κτηνιατρικής των Περιφερειών.

Στην απόφαση της ΕΝΠΕ μειοψήφησε ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ.Καραθανασόπουλος.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου