ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση - ενόψει της ψήφισης του σχεδίου νόμου από τη Βουλή- απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός.

Στην επιστολή του ο κ. Σγουρός επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση σε εθνικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο και καταθέτει τις απόψεις της ΕΝ.Π.Ε. που αφορούν:

Την αναβάθμιση της λειτουργίας της με τη δημιουργία μιας σύγχρονης, αξιόπιστης, αποδοτικής δομής και με γνώμονα λειτουργίας της τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση, την αντικειμενικότητα και την πολυφωνία.
Την αναδιάταξη των περιφερειακών παραρτημάτων της νέας δομής της δημόσιας τηλεόρασης στην έδρα κάθε μιας από τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους στον κρίσιμο τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης.
Τον δεσμό της με τον απόδημο ελληνισμό.
Την προστασία του μοναδικού σε σπουδαιότητα οπτικοακουστικού αρχείου της.
Την ανάδειξή της σε φάρο αντικειμενικής ενημέρωσης, πολιτισμού, κοινωνικής παρέμβασης και ποιοτικής ψυχαγωγίας.
 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

 

«Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εν όψει της παρουσίασης του σχεδίου της Κυβέρνησης για την επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, θέτουμε υπόψη σας τις ακόλουθες απόψεις και προτάσεις μας:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση διαδραματίζει σημαντικό εθνικό, κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό ρόλο - διατηρεί την επαφή των πολιτών των ακριτικών περιοχών με το κεντρικό κράτος, ως μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας σε αυτές τις περιοχές, συμβάλλει στην ενημέρωση των αγροτών και άλλων παραγωγικών τάξεων και με αυτό τον τρόπο βοηθά στην ανάπτυξη ιδίως των μειονεκτικών ορεινών περιοχών και των νησιών, αποτελεί  το δεσμό του αποδήμου ελληνισμού με την πατρίδα μας, προβάλλει θέματα πνεύματος, πολιτισμού και τέχνης και μπορεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στα ΜΜΕ για αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση.

Για τους παραπάνω λόγους και ιδιαίτερα της ξεχωριστής σημασίας της που έχει για τους πολίτες της περιφέρειας, παρακαλούμε, στη διαμόρφωση της τελικής δομής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, να ληφθούν υπόψη τα εξής δεδομένα:

Η αναβάθμιση της λειτουργίας της με τη δημιουργία μιας σύγχρονης, αξιόπιστης, αποδοτικής δομής και με γνώμονα λειτουργίας της τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση, την αντικειμενικότητα και την πολυφωνία.

Η αναδιάταξη των περιφερειακών παραρτημάτων της νέας δομής της δημόσιας τηλεόρασης στην έδρα κάθε μιας από τις Περιφέρειες της χώρας ώστε να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους στον κρίσιμο τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο δεσμός της με τον απόδημο ελληνισμό.

Η προστασία του μοναδικού σε σπουδαιότηταοπτικοακουστικού αρχείου της.

Η ανάδειξή της σε φάρο αντικειμενικής ενημέρωσης, πολιτισμού, κοινωνικής παρέμβασης και ποιοτικής ψυχαγωγίας.»

Ιστορικό Δελτίων Τύπου