Συνάντηση με τα Προεδρεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) είχαν στη σημερινή συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα σχέδια της Κυβέρνησης στην αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα επισημαίνοντας ότι οι Περιφέρειες έχουν έλλειψη προσωπικού.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός και τα Μέλη του ΔΣ επανέλαβαν τη δημόσια τοποθέτησή τους για τα θέματα της αξιολόγησης δομών και προσωπικού στις Περιφέρειες που συνοψίζεται στο ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές οι «τυφλές» και οριζόντιες περικοπές προσωπικού. Ειδικότερα προς τους γεωτεχνικούς επισημάνθηκε ότι οι Περιφέρειες έχοντας την ευθύνη της περιφερειακής ανάπτυξης και της απόφασής τους να δώσουν έμφαση στον πρωτογενή τομέα θεωρούν απαραίτητη τη συνεργασία ώστε μετά τις αξιολογήσεις δομών και προσωπικού οι υπηρεσίες αυτές να ενισχυθούν προς όφελος των πολιτών αφού κύριο μέλημα είναι ο έλεγχος της αγοράς τροφίμων και προϊόντων.

Συμφωνήθηκε και με τις δύο ομοσπονδίες να υπάρξουν νέες συναντήσεις για την καλύτερη δυνατή συνεργασία

Ιστορικό Δελτίων Τύπου