Σε συνέχεια προηγούμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας (e-mail) με θέμα «Επιστολή για Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα» με ημερομηνία 17-6-2013, σχετικά με την αποστολή στοιχείων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σας γνωστοποιούμε πως κατόπιν νέας επικοινωνίας με τη Γραμματεία Διαχείρισης Κοινoτικών και άλλων Πόρων απαιτούνται τα παρακάτω:

  • Η αποστολή μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουλίου του αριθμού ωφελουμένων ανά ειδικότητα που σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής σας απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος. Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Γραμματεία οι ειδικότητες που έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανήκουν σε επιλέξιμες κατηγορίες θα αφορούν τους στόχους των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Παιδείας και το πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση από τα οποία προέρχονται και οι πόροι του Προγράμματος. Ως εκ τούτου θα προτείναμε να δοθεί έμφαση σε ειδικότητες διοικητικές, πληροφορικής, γενικών καθηκόντων και κοινωνικής φύσεως χωρίς να αποκλείονται και οι υπόλοιπες ειδικότητες που απαιτούνται. Παρακαλούμε η αποστολή των στοιχείων να έχει την εξής μορφή:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Π.Χ. ΔΕ

Π.Χ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1.000

Π.Χ. ΠΕ

Π.Χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.000

  Όσες Περιφέρειες έχουν ήδη στείλει σχετική επιστολή θα εξυπηρετούσε να στείλουν τα παραπάνω στοιχεία συγκεντρωτικά με τον τρόπο που υποδεικνύεται.

  • Σε δεύτερο χρόνο, στο άμεσο επόμενο διάστημα, θα απαιτηθεί η εξειδίκευση των παραπάνω στοιχείων. Δηλαδή θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει:
    • Το αντικείμενο των δράσεων,
    • Το εκπαιδευτικό επίπεδο, τις ειδικότητες και τον αριθμό ωφελουμένων ανά δράση,
    • Τη χωροθέτηση της κάθε δράσης.

Να επισημανθεί πως όλα τα παραπάνω έχουν προκύψει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμα ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιείται το Πρόγραμμα σε σχέση με τον ΟΑΕΔ.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση από πλευράς σας, καθώς όσες Περιφέρειες δεν αποστείλουν τα συγκεκριμένα στοιχεία εώς την Τρίτη 30/7, δε θα συμπεριληφθούν στο έγγραφο που θα αποστείλουμε στη Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και ενδέχεται να αποκλειστούν από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

 

  Από την ΕΝΠΕ.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου