Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2013

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρωμένη πρόταση για τον βασικό ρόλο των Περιφερειών στο Εθνικό Σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας κατέθεσε με την σημερινή του ομιλία ο Προέδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής κ.Γιάννης Σγουρός  σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσία του Προέδρου ΠΑΣΟΚ Κ.Ευάγγελου Βενιζέλου.

Ο κος Σγουρός μεταξύ των άλλων ανέφερε:

 «Κ. Πρόεδρε

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε συνάντηση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς με αντικείμενο την εξειδίκευση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και των μέτρων για τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής. Στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, ελπίζω η πρωτοβουλία σας να αποδώσει καρπούς. Ο διάλογος και η δημόσια συζήτηση συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Πεποίθησή μας είναι ότι είναι πλέον επείγουσα η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας μέσα από την ενίσχυση νέων, εξωστρεφών και καινοτόμων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αρκετό χρόνο χάσαμε. Τώρα πια δεν χωρεί ούτε μια ώρα καθυστέρηση. Ο κόσμος αλλάζει και εμείς μοιάζουμε με αμήχανους και καθυστερημένους παρατηρητές.

Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας στα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους έχουν αναδείξει την αδήριτη ανάγκη υπέρβασης του παραδοσιακού συγκεντρωτικού μοντέλου αναπτυξιακού προγραμματισμού που επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα, όσο ποτέ, ο τόπος έχει ανάγκη από βαθιές τομές στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα στην κατεύθυνση της περαιτέρω ισχυροποίησης του ρόλου των Περιφερειών με στόχο πάντοτε την δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα στηρίζεται και θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε ελληνικής Περιφέρειας.

Με τον Καλλικράτη αποδόθηκαν στις Περιφέρειες σημαντικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Έκτοτε όμως η κεντρική διοίκηση προσπάθησε να τις περιορίσει με δυο τρόπους φαινομενικά αντίθετους αλλά στην ουσία με τον ίδιο στόχο. Αφ´ ενός αφαιρώντας αρμοδιότητες ή "καπελλώνοντας" τις Περιφέρειες, αφ´ ετέρου δίδοντας αρμοδιότητες απογυμνωμένες από τους αντίστοιχους πόρους.Έτσι όμως δεν προχωρά ούτε η μεταρρύθμιση ούτε η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Οι Περιφέρειες κ. Πρόεδρε βρίσκονται πολύ πιό κοντά στις παραγωγικές τάξεις απ ότι η κεντρική εξουσία, διότι είναι σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι παριστάμενοι εκπρόσωποί τους. Οι Περιφέρειες δεν στέκονται απέναντι στην κεντρική διοίκηση. Είναι ο αναντικατάστατος εταίρος της αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη. Εταίρος όμως ισότιμος και όχι υποπόδιο. Οι αιρετές Περιφέρειες δεν πρέπει να αποτελούν για το κεντρικό κράτος τις παχιες αγελάδες που πρέπει να τις αρμέγει. Πρώτον διότι δεν είναι παχιες και δεύτερον δεν είναι αγελάδες. Και μην τις εξωθείτε - ως κεντρική εξουσία - να γίνουν ταύροι στο υαλοπωλείο των ψευδών υποσχέσεων.

Οι Περιφέρειες έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα σε σχέση με το βαρύ κεντρικό κράτος. Είναι πιό ευέλικτες με λιγοτερο προσωπικό και πολύ καλά εκπαιδευμένο. Έχουμε πρόγραμμα που το υλοποιούμε και θέσεις που τις επιδιώκουμε.  Οι θέσεις μας βασίζονται σε δύο βασικούς άξονες: 1ον την κατοχύρωση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αιρετής Περιφέρειας, ώστε να θωρακιστεί θεσμικά ο αναπτυξιακός της ρόλος στην ανασυγκρότηση της οικονομίας και 2ον τη θεσμική ολοκλήρωση του ρόλου των Περιφερειών στην αναπτυξιακό προγραμματισμό και τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα:

Ως προς την κατοχύρωση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Περιφερειών ζητάμε:

Την ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στο χωροταξικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και τη δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων εξειδίκευσης και εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη.

Για να γίνει αυτό η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ζητά διεύρυνση του ρόλου των Περιφερειών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

Ως προς τη θεσμική ολοκλήρωση του ρόλου των Περιφερειών στον αναπτυξιακό προγραμματισμό και τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις η πρότασή μας είναι:

Χρειαζόμαστε σήμερα ένα περιφερειακό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, που θα αξιοποιεί το σύνολο των διαθέσιμων πόρων που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια.

Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο πρέπει να στηρίζεται:

 

  • Στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, μέσω του περιφερειακού σχεδιασμού.

 

  • Στην παραμονή της Κεντρικής Κυβέρνησης στον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο και όχι σε φορέα έγκρισης επενδύσεων.

 

  • Στην δημιουργία των κατάλληλων δομών που θα υπηρετούν την νέα αυτή στρατηγική, με βασικό στόχο την εξαφάνιση των γραφειοκρατικών στρεβλώσεων και την πλήρη διαφάνεια.

 

  • Στην επείγουσα και κατά προτεραιότητα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων.

 

Ζητούμε την συγκρότηση ολοκληρωμένων πολυτομεακών και πολύ-ταμειακών περιφερειακών προγραμμάτων με την ενσωμάτωση στα ΠΕΠ των χρηματοδοτήσεων του Αγροτικού Τομέα, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, ώστε να κατευθυνθούν οι πόροι της νέας προγραμματικής περιόδου στις Περιφέρειες και παράλληλα τον περιορισμό της παρέμβασης των κεντρικών - τομεακών προγραμμάτων που θα αφορούν αμιγώς παρεμβάσεις εθνικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό σας έχουμε καταθέσει γραπτά συγκεκριμένες προτάσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και την μείωση της γραφειοκρατίας. Πολύ συνοπτικά προτείνουμε:

-       Τη δημιουργία 13 κέντρων υποδοχής και έγκριση των επενδύσεων με ένα κέντρο ανά Περιφέρεια.

-       Την θεσμοθέτηση της διαδικασίας άμεσης και δεσμευτικής προέγκρισης των επενδύσεων.

-       Τη δημιουργία δομών νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

-       Τη βελτίωση του συντονισμού των συναρμόδιων φορέων στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

κ. Πρόεδρε, Στην εθνική αυτή προσπάθεια, και στο νέο σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας που είναι απαραίτητο, θα θέλαμε να έχουμε και τη δική σας στήριξη και βοήθεια, προκειμένου να ξεπεραστούν αγκυλώσεις και παρωχημένες νοοτροπίες του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην σημερινή κρίση.

Πιστεύουμε, ότι με πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας, με διάθεση για υλοποίηση τομών και αλλαγών και με επιμονή στους στόχους, μπορούμε, όχι μόνο να κάνουμε βήματα, αλλά προχωρήσουμε σε άλματα, κ. Πρόεδρε. Για μια Ελλάδα που θα μπορεί να γίνεται μέρα με τη μέρα καλύτερη.»

Ολόκληρη την πρόταση του κου Σγουρού μπορείτε να την βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου