Πρόεδρος ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός:

  • Προτείνουμε να καταρτιστούν από τις Περιφέρειες 13 ΠΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Να αποφευχθούν νέοι πειραματισμοί
  • Η Ελληνική Πολιτεία να εμπιστευθεί τις αιρετές Περιφέρειες για την υλοποίηση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Τα ευρωπαϊκά κονδύλια αποτελούν την τελευταία ελπίδα για να λειτουργήσει ο μηχανισμός της ανάπτυξης

 Την πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 παρουσίασε στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, στις εργασίες του 2ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πρόταση της ΕΝ.Π.Ε., με γνώμονα τον ορθολογικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων, συνοψίζεται στην κατάρτιση από τις Περιφέρειες 13 ΠΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης, στη βάση ενός εθνικού πλαισίου καταρτισμένου από το Υπουργείο, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που αφορά στα προγράμματα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε μια συγκυρία κρίσιμη για τη χώρα, όταν οι αναπτυξιακές προοπτικές αποτελούν το μεγάλο ζητούμενο, καμία ευκαιρία που παρέχεται προς αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί να μένει ανεκμετάλλευτη. Ο κ. Σγουρός ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο ότι σε πρόσφατη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας στην Επιτροπή των Περιφερειών, τόσο ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso, όσο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, Johannes Hahn, χαρακτήρισαν τους Δήμους και τις Περιφέρειες ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη, και, κατ' επέκταση, για τη μείωση της ανεργίας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες στο πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης - και κατ' επέκταση στην ανάκαμψη της οικονομίας - και τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης στο κεντρικό υπουργείο ανέδειξε σημαντικά προβλήματα όπως καθυστερήσεις στην επίλυση θεσμικών θεμάτων, καθυστερήσεις στην έκδοση προκηρύξεων ή στην αξιολόγηση των σχεδίων κ.λπ». Με το σκεπτικό αυτό, υπογράμμισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της ουσιαστικής αποκέντρωσης, με ενεργό ρόλο και συντονισμό των υφισταμένων Διαχειριστικών Αρχών σε άμεση συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειών, ώστε η εμπειρία και η γνώση που έχουν συσσωρευθεί να αξιοποιηθούν με τον πιο ωφέλιμο τρόπο και τελικά η ανάπτυξη να γίνει πραγματικότητα, με τελικό αποδέκτη την κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. έκλεισε την ομιλία του καλώντας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Πρωθυπουργό να ενισχύσουν τις Περιφέρειες, ώστε να λειτουργήσει στην πράξη η αποκέντρωση.

Επισυνάπτεται η Ομιλία του Προέδρου ΕΝΠΕ  καθώς και σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου