• Η Περιφέρεια  Αττικής μιλάει με έργα
  • Δουλεύουμε για το περιβάλλον
  • Εργαζόμαστε προς όφελος  των συμπολιτών μας
  • Σχεδιάζουμε το αύριο της Αττικής

 Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες του διήμερου 1ου Πράσινου Συνεδρίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) με τίτλο «Ενισχύοντας τις πολιτικές οικολογικής καινοτομίας», με τη συμμετοχή εκπροσώπων δημόσιων φορέων της Ευρώπης αλλά και στελεχών του κλάδου της σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση αποβλήτων. Η διημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ECOPOL, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα συμμετέχει ως δικαιούχος η Περιφέρεια Αττικής και στόχος του είναι η προώθηση της συνεργασίας στην Ευρώπη στους τομείς της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και της Επιχειρηματικότητας.

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισανο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρόςκαι ηΓενική Γραμματέας ΥΠΕΚΑ, Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, η οποία συνεχάρη την Περιφέρεια για τη διοργάνωση της διημερίδας αλλά και για το συνολικό έργο της στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας.

ΟΠεριφερειάρχης Αττικής,στην εναρκτήρια ομιλία του, τόνισε τη βαρύτητα του συνεδρίου, καθώς πρόκειται για μιαουσιαστική ευκαιρία διαβούλευσηςκαιανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίαςστον κρίσιμο για τη χώρα μας τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων μέσω βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών, ακολουθώντας τις επιταγές της πράσινης οικονομίας:«Ένα ήταν το σημείο εκκίνησης της δουλειάς μας στοEcopol: πώς να επιταχύνουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της πράσινης καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιο είναι το είδος των εργαλείων και μέσων πολιτικής για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή της».

Αναφερόμενος στις δράσεις που αφορούν στην Αττικήο Περιφερειάρχηςδήλωσε:«Η Αττική, σε συνεργασία με τους Φιλανδούς εταίρους μας από το Λάχτι, θα συμμετάσχει στην πιλοτική μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε δήμους στο βόρειο τμήμα της Αττικής, που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με την περιοχή του Λάχτι. Πιστεύουμε ότι η επιτυχής έκβαση αυτής της προσπάθειας αδελφοποίησης θα οδηγήσει και άλλες περιοχές της Ελλάδας να ακολουθήσουν τα βήματα της Αττικής».

Σημαντικά βήματα προόδου έχουν γίνει συνολικά στις υποδομές περιβάλλοντος, με μεγάλα έργα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων (στο Βαρνάβα, τον Κάλαμο, τα Μέθανα, το Αγκίστρι, τις Σπέτσες), αντιπλημμυρικών έργων, έργων οδοποιίας και τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων (πχ στο Παλαιό Φάληρο), πάρκων και χώρων πρασίνου.

Οκ. Σγουρός, ειδικά για το θέμα τωνΧΑΔΑτόνισε ότι«παρά τις αντίξοες συνθήκες, σύντομα θα κλείσουν οριστικά κεφάλαια του παρελθόντος που υποβάθμιζαν το περιβάλλον. Με τις 4νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων γυρίζουμε σελίδα και ανοίγουμε το δρόμο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής».

Πάνω από όλα όμως, όπως δήλωσεο Περιφερειάρχης Αττικής, απαιτείταιοι πολίτες να είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι ώστε να υποστηρίξουν στην πράξη την εφαρμογή της πράσινης ανάπτυξης. Η ανακύκλωση, η μείωση των εκπομπών άνθρακα, οι λεγόμενες «Καθαρές Τεχνολογίες» προϋποθέτουν τη συμμετοχή των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα ώστε να υλοποιηθούν αποτελεσματικά.

Οκ. Σγουρόςέκλεισε την ομιλία του καλώντας τους συμμετέχοντες νααξιοποιήσουντην τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, με την ελπίδα να αποτελέσει το έναυσμα για τηνεμπέδωση οικο-καινοτόμων πολιτικών, τηνχρήση νεών εργαλείωνκαι τηνυιοθέτηση έξυπνων στρατηγικώνεξειδίκευσης, υπενθυμίζονταςότιη πράσινη καινοτομία έχει πολλαπλά οφέλη: αφενός δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας και αφετέρου βελτιώνει την ποιότητα ζωής όλων μας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχη Αττικής καθώς και φωτογραφικό υλικό από το συνέδριο.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου