Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013

                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ από τις Περιφέρειες καθώς και τη συμμετοχή τους στην Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 συζήτησαν διεξοδικά στη σημερινή συνάντηση οι Περιφερειάρχες με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Κωστή Χατζηδάκη  και το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων ΕΣΠΑ κ. Γιώργο Γιαννούση.

Στη συνάντηση διαπιστώθηκε ότι οι Περιφέρειες έχουν πετύχει τον ετήσιο στόχο απορροφητικότητας, σε αντίθεση με ορισμένα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων.

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός  δήλωσε:

 «Τα αποτελέσματα της διαχείρισης του ΕΣΠΑ από τις Περιφέρειες μιλούν από μόνα τους. Στα χρόνια που διαχειριζόμαστε το κομμάτι του ΕΣΠΑ που αφορά τις Περιφέρειες, υπερδιπλασιάσαμε την απορροφητικότητα. Η Κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει  αυτή την επιτυχία και στο σχεδιασμό για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο να αποδώσει στις Περιφέρειες τουλάχιστον το 50% των ευρωπαϊκών πόρων για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία, χρηματοδοτήσεις για την αγροτική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας να μη γίνονται από τις Περιφέρειες, αλλά από τα γραφεία των Υπουργείων. Παράλληλα, το Κράτος πρέπει να μας λύσει τα χέρια αίροντας όλες τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ώστε να έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα στην ανάπτυξη του τόπου».

Το Γραφείο Τύπου

Ιστορικό Δελτίων Τύπου