Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εκφράστηκε η αντίδραση των παρόντων μελών και του Προέδρου στο σχέδιο νόμου για τη «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Το νομοσχέδιο για τον διαχωρισμό, τη  σύσταση και εν συνεχεία ιδιωτικοποίηση μιας «μικρής ΔΕΗ» αποτελεί άμεσο πλήγμα στην εθνική οικονομία. Αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Οι λόγοι ίδρυσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού δεν έχουν εκλείψει. Πολλώ δε μάλλον που η μακροχρόνια κρίση και η ανάγκη παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας απαιτούν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα στη φθηνότερη δυνατή τιμή. Ταυτόχρονα ο δημόσιος χαρακτήρας και έλεγχος μιας στρατηγικής επιχείρησης όπως η ΔΕΗ, ενισχύει την ενεργειακή αυτάρκεια και την εθνική ανεξαρτησία και συντείνει στην υιοθέτηση αποτελεσματικότερων πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος.

Καμία Κυβέρνηση δεν μπορεί να υποθηκεύσει το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας, την ίδια στιγμή, μάλιστα που αναγνωρίζεται η σημασία διέλευσης ενεργειακών δικτύων   από την ελληνική επικράτεια.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τη «μικρή ΔΕΗ»
Να μην πωληθεί κανένας Ατμοηλεκτρικός ή Υδροηλεκτρικός Σταθμός Παραγωγής.
Να διασφαλιστεί η λειτουργική και διοικητική ενότητα της Επιχείρησης.
Να διασφαλιστεί η συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης και των θυγατρικών της (κατασκευή νέων μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, διασύνδεση μη διασυνδεδεμένων νήσων).
Η ένταξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και των θυγατρικών της στις μνημονιακές υποχρεώσεις και τις ανάγκες δημοσιονομικής προσαρμογής μόνο στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την αυτονόμηση των συμφερόντων και της οικονομικής ζωής από τον δημοκρατικό έλεγχο.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου