Στην ιδιαίτερη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει ο Περιφερειακός Τύπος και στην αναγκαιότητα στήριξής του με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. & Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός στο χαιρετισμό που απηύθυνε σήμερα στο Συνέδριο του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σγουρός τόνισε ότι ο ρόλος του Περιφερειακού Τύπου είναι στενά συνδεδεμένος με την περιφερειακή ανάπτυξη, αφού αναδεικνύει θέματα ζωτικής σημασίας για την περιφέρεια, συμβάλλει στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών επιχειρήσεων, των προϊόντων και αγορών κάθε περιφέρειας, δημιουργώντας και υποστηρίζοντας νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στον έλεγχο και τη διαφάνεια στις αποφάσεις της διοίκησης, και διαμορφώνει την τοπική και περιφερειακή συνείδηση των πολιτών.

Τέλος, αφού επεσήμανε ότι ο περιφερειακός τύπος, όπως και το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα, έχει ανάγκη από καθαρούς και διαφανείς κανόνες, που θα συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξή του, καθώς και από στήριξη προκειμένου να αναπτυχθούν οι νέες τεχνολογίες, η εκπαίδευση του προσωπικού και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόνισε ότι η ΕΝ.Π.Ε. είναι φυσικός σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ομιλίας του Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε. & Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου