Υπόμνημα κατέθεσε σήμερα ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του υπομνήματος:

ΕΝΩΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ                      

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 25 - τηλ.: 213.2144700 -  fax:210.7778992 - E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    www.enpe.gr

 

Αθήνα: 3-4-2014

 Α.Π.: 454

Προς:

κ.κ. Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων

 

Θέμα: Υπόμνημα επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο: «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας».

         

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

          Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο συντελείται μια σημαντική προσπάθεια για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου της προστασίας των υδατορεμάτων ως στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (κατ' άρθρο 24 του Συντάγματος) και παράλληλα για την περιβαλλοντική και υδραυλική λειτουργία των υδατορεμάτων, την διασφάλιση της φυσικής τους μορφής, την προστασία του οικοσυστήματός τους και την πρόληψη της υποβάθμισής τους.

          Τα νέα δεδομένα που επέφερε στη διοικητική  δομή της χώρας το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων Υπουργείων καθώς και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την επικύρωση του καθορισμού της οριοθέτησης υδατορεμάτων, που βρίσκονται εντός ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών, καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου του Ν. 3010/2002.

          Με βάση τα παραπάνω δεδομένα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για να ρυθμιστούν νομοθετικά ζητήματα που αφορούν, ιδίως:

*             Τον επιστημονικό ορισμό της προστασίας των υδατορεμάτων και των «τεχνικών» χαρακτηριστικών τους.

*             Τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία για τη διαδικασία καθαρισμού τους

*             Τη λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών οριοθέτησής τους.

*             Τη δημιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και παρακολούθησης οριοθέτησης των ρεμάτων

*             Τη χρήση των υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, ώστε όλα τα τεχνικά δεδομένα και οι εγκρίσεις να αποτυπώνονται για όλη τη χώρα σε ενιαία βάση δεδομένων.

Φρονούμε ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τα υδατορέματα, πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις και κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

Η αναγκαιότητα θέσπισης σαφούς θεσμικού πλαισίου για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων προκύπτει από:

 

1. την περιβαλλοντική υποβάθμιση των υδατορεμάτων που είναι αποτέλεσμα των ανθρωπογενών επεμβάσεων

 

2. την ανεπάρκεια του υπάρχοντος νομικού καθεστώτος που ρυθμίζει θέματα υδατορεμάτων, το οποίο αποτελείται από:

- το Άρθρο 5 του Ν.3010/2002 «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις για τα υδατορέματα» και

- το Άρθρο 6 του Κτηριοδομικού Κανονισμού «Δόμηση κοντά στα ρέματα».

 

Με τις διατάξεις του υπόψη Νόμου:

α) Θεσπίζεται η απαραίτητη ειδική τεχνική ορολογία λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον αντίστοιχο επιστημονικό τομέα. (Άρθρο 1)

β) Καθορίζονται οι «μικροί αποδέκτες» της επιφανειακής απορροής που δεν οριοθετούνται καθώς και οι διαδικασίες χαρακτηρισμού αυτών των μικρών αποδεκτών. (Άρθρο 1 §2 και Άρθρο 4 §2) 

γ) Θεσμοθετείται η εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης, καθορίζεται το περιεχόμενο της μελέτης οριοθέτησης και οι αρμοδιότητες σχετικά με τη σύνταξη της μελέτης οριοθέτησης. (Άρθρο 2) 

δ) Καθορίζεται η διαδικασία οριοθέτησης (Άρθρο 3), και ειδικά:

  Καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες για την οριοθέτηση στις περιπτώσεις:

- χωρίς την ανάγκη κατασκευής έργων

- με την ανάγκη κατασκευής έργων και ειδικότερα:

θεσμοθετείται η διαδικασία για τον καθορισμό και την επικύρωση των οριογραμμών και ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο και την θεώρηση των απαιτούμενων τοπογραφικών διαγραμμάτων κλπ. μελετών.

καθορίζονται οι εργασίες που επιτρέπονται εντός της ζώνης υδατορέματος, για τις οποίες δεν απαιτείται προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας οριοθέτησης.

 ε) Καθορίζονται όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η οριοθέτηση υδατορέματος. (Άρθρο 4)

 στ) Καθορίζονται οι Αρμόδιοι φορείς και διαδικασίες εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων και εργασιών συντήρησης στα υδατορέματα» (Άρθρο 7)

 ζ) Καθορίζονται οι Φορείς που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα. Προβλέπεται επίσης ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έργα διευθέτησης και από ιδιώτες. (§3.1)

 η) Διατηρείται η έννοια της προσωρινής οριοθέτησης με βάση όμως (Άρθρο 5 §2)

 θ) Καθορίζονται οι αρμοδιότητες επικύρωσης των οριογραμμών (Άρθρο 9 §2)

 ι) Καθορίζονται οι αποστάσεις δόμησης (με την απαιτούμενη ακρίβεια της γραμμής πλημμύρας) (Άρθρο 9 §4).

  Περαιτέρω για τα υπόλοιπα ζητήματα που ρυθμίζει το νομοσχέδιο:

Κρίνουμε θετική τη θέσπιση διατάξεων (άρθρο 11) για την παράταση των οικοδομικών αδειών και του χρόνου έκδοσης αυτών αφού θα δοθεί στους ενδιαφερομένους ο απαραίτητος χρόνος να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις που εισάγονται με τα Κεφάλαια Β και Γ του νομοσχεδίου: Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου (ΑΕΠ) - Ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας:

Η θέσπιση ειδικών πολεοδομικών κανόνων, εξαιρετικά για υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τους προ πεντηκονταετίας ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς, είναι αναγκαία και επιτακτική.

Είναι αδιανόητο να υφίσταται σήμερα έλλειψη εγκρίσεων για τις προδιαγραφές ασφάλειας θεατών και αθλητών, από τους διεθνείς οργανισμούς ποδοσφαίρου και να απαξιώνεται η χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ειδικές επεμβάσεις και εργασίες για την αποκατάσταση των κτηρίων - γηπέδων θα καταστούν εφικτές με τις προβλεπόμενες διατάξεις ενώ θα δημιουργηθούν και οι κατάλληλες συνθήκες για την προσέλκυση των φιλάθλων και την αξιοποίηση των χώρων τους για πολιτιστικά δρώμενα και εμπορικές χρήσεις.

Ειδικά δε, η με το άρθρο 25 του νομοσχεδίου, προσθήκη διατάξεων για τη δυνατότητα των Περιφερειών να χρηματοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν μέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία ή συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και η δυνατότητα αυτών των φορέων να είναι συμβαλλόμενοι σε Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), θα συντελέσει στην υλοποίηση από τις Περιφέρειες αναπτυξιακών πολιτικών με άμεσο θετικό αντίκτυπο για τους πολίτες τους.       

Συνεπώς υποστηρίζουμε την υπερψήφισή τους.

 

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου