Με αφορμή την επίσημη υποβολή του Εταιρικού Συμφώνου για το νέο πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ) από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός δήλωσε:

«Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις και συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τα συναρμόδια Υπουργεία επεξεργαστήκαμε από κοινού ένα Σχέδιο που καθιστά τις 13 Περιφέρειες της χώρας βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Πετύχαμε τη δημιουργία 13 αυτόνομων πολυτομεακών και πολυταμειακών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), δηλαδή ένα για κάθε Περιφέρεια. Με βάση το τελικό αποτέλεσμα οι 13 Περιφέρειες θα διαχειριστούν το 35% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που αφορά σε έργα και δράσεις για την τόνωση και την ανάπτυξη της Περιφερειακής Οικονομίας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για δράσεις κατά της φτώχειας και του αποκλεισμού και του Ταμείου Συνοχής για έργα υποδομών και προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, στις 13 Περιφέρεις εκχωρείται το 30% των πόρων του Αγροτικού Ταμείου για έργα ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας.

Η αύξηση του ποσοστού από το 27% που ήταν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο 35% που είναι στο νέο ΕΣΠΑ αποτελεί μια επιβράβευση και των 13 Περιφερειών που κατόρθωσαν σε μόλις δυο χρόνια να αυξήσουν την απορροφητικότητα έως και 80%, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας».

Ιστορικό Δελτίων Τύπου