ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο νόμου για την «Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών» ζητά η ΕΝΠΕ.

 Τις θέσεις της ΕΝΠΕ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών κατέθεσε χθες ο Β' Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου επιδιώκει την θέσπιση ενός νέου πλαισίου κανόνων για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. Οι ρυθμίσεις όμως του νομοσχεδίου μας βρίσκουν αντίθετους καθώς αγνοούν ένα βασικό στοιχείο, απαραίτητο για την αναπτυξιακή πολιτική και την περιφερειακή οικονομία. Το θεσμό της αιρετής Περιφέρειας και το ρόλο της στην περιφερειακή ανάπτυξη και την  άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Ζητάμε:

α) την απόσυρση των διατάξεων που αφαιρούν κρίσιμες αρμοδιότητες από τις Περιφέρειες στους τομείς της παραχώρησης υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων, και την αδειοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας και τις αποδίδουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) την τροποποίηση των διατάξεων του νόμου ώστε να ενισχυθεί ο γνωμοδοτικός ρόλος των Περιφερειών στις διαδικασίες ίδρυσης, επέκτασης ή μετεγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιέργειας ώστε να διασφαλισθεί η απαραίτητη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών αλλά και η σύνδεση των επενδύσεων αυτών με την περιφερειακή ανάπτυξη.

γ) την ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου των Περιφερειών και την ενδυνάμωση των αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες είναι σήμερα υποστελεχωμένες.

δ) την προσθήκη διάταξης ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης της διαχείρισης των ιχθυοσκαλών του δημοσίου στις οικείες Περιφέρειες.

 

Για τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε την αντίθεση μας στις διατάξεις του νομοσχεδίου και ζητούμε από τον Υπουργό και τη Βουλή την τροποποίηση των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Επισυνάπτεται το πλήρες υπόμνημα της ΕΝΠΕ προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου