Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός:

- Πετύχαμε όλους τους στόχους του ΕΣΠΑ. Παραλάβαμε το ΠΕΠ Αττικής με απορρόφηση μόλις στο 14% και το παραδίδουμε στο 81%.

- Εντάξαμε 163 νέα έργα και δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 684,4 εκ. € για να καλύψουμε ανάγκες των κατοίκων της Αττικής.

- Τροφοδοτήσαμε την αγορά με 12 εκ. € το μήνα κατά μέσο όρο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας την κρίσιμη αυτή περίοδο που η Αττική πλήττεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Κατακόρυφη αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 στο 81% μέσα σε μία τριετία και υπερκάλυψη των στόχων δείχνουν τα απολογιστικά στοιχεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.

Το πρώτο εξάμηνο μάλιστα του 2014 οι δαπάνες ανήλθαν σε 113,45 εκ. € με αποτέλεσμα το ποσοστό επίτευξης των στόχων να ανέλθει στο 111,64 %.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι:

«Από το β' εξάμηνο του 2011 οπότε και περιήλθε η σπουδαία αυτή αρμοδιότητα στην αιρετή Περιφέρεια, έχουμε δώσει έναν πραγματικό αγώνα, ώστε η Αττική να μην χάσει το τρένο της ανάπτυξης.

Πετύχαμε μέσα σε τρία χρόνια να αυξήσουμε την απορροφητικότητα κατακόρυφα και να αντλήσουμε κοινοτικά κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να εκτελεστούν τα αναγκαία έργα υποδομών και κοινωνικής προστασίας, προς όφελος των πολιτών.

Τροφοδοτήσαμε την αγορά με 12 εκ. € το μήνα κατά μέσο όρο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας την κρίσιμη αυτή περίοδο που η Αττική πλήττεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς, με όλους τους δήμους χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς. Χωρίς πολλά λόγια αλλά με σκληρή δουλειά και υπευθυνότητα ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων και αποδείξαμε στην πράξη ότι ο θεσμός της αιρετής Περιφέρειας μπορεί να ανταποκριθεί στον κρίσιμο αναπτυξιακό του ρόλο».

Υπενθυμίζεται ότι η αρμοδιότητα διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, μεταφέρθηκε στις αιρετές Περιφέρειες με το Νόμο του Καλλικράτη. Η αιρετή Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης του 40 % του ΠΕΠ Αττικής την 1η Ιουλίου 2011. Το υπόλοιπο 60% του ΠΕΠ ανήκει στη διαχείριση κεντρικών Υπουργείων, όπως Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών, Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την 1η Ιουλίου 2011, οπότε και ανέλαβε την αρμοδιότητα διαχείρισης μέρους των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων η αιρετή Περιφέρεια Αττικής με το νόμο του Καλλικράτη, προκύπτει ότι:

Οι δαπάνες στο τμήμα του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 που περιήλθε στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, από τα 160 εκ. € έφθασαν στα 495 εκ. €, ενώ εάν συνυπολογιστούν δαπάνες που μεταφέρθηκαν από το ΠΕΠ σε τομεακά προγράμματα, ξεπερνούν τα 600 εκ. €.
Κατά μέσο όρο δηλαδή, και χάρη στις συνεχείς προσπάθειες της διοίκησης της Περιφέρειας με στόχο την αύξηση της απορροφητικότητας, από την 1/7/2011 καταβάλλονται κάθε μήνα ποσά ύψους 12 εκ. €.
Μέχρι το Μάρτιο του 2014 είχε εγκριθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής η ένταξη 163 νέων έργων και δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού 684,4 εκ. €.
Ο στόχος για το Α' εξάμηνο 2014 είχε τεθεί σε 101,65 εκατομμύρια. Οι δαπάνες ανήλθαν σε 113,45 εκ. €, δηλαδή το ποσοστό επίτευξης ανήλθε στο 111,64 %.
Στο σύνολο του ΠΕΠ Αττικής, οι συνολικές πληρωμές στις 31 Ιουλίου 2014 ανέρχονται σε 1,947 δις € και σε ποσοστό 81% του Προγράμματος.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί, απεικονίζεται η πορεία της προόδου της απορρόφησης από τον Ιούλιο 2011 έως τον Ιούλιο 2014.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου