ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Επικεφαλής της παράταξης «ΑΤΤΙΚΗ», Γιάννης Σγουρός, κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα τις θέσεις και προτάσεις της παράταξής του για το ρόλο της ΕΝ.Π.Ε. και των Περιφερειών, στην πρώτη θητεία με την εφαρμογή του «Καλλικράτη».

 Ο κ. Σγουρός ανέφερε:

 «Η πρώτη θητεία των αιρετών περιφερειακών αρχών, που θεσμοθετήθηκαν με το νόμο του Καλλικράτη το 2010, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες.

Μια πρώτη θητεία που συνέπεσε με κοσμογονικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Μια πρώτη θητεία που είχε να αντιμετωπίσει τις τραγικές επιπτώσεις που προκάλεσε η οικονομική κρίση σε κάθε δραστηριότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μια πρώτη θητεία που συνέπεσε με την πρόκληση εφαρμογής του Καλλικράτη, της μετεξέλιξης του θεσμού από το επίπεδο της αιρετής νομαρχίας σε αυτό της Περιφέρειας, της ευρείας ανακατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων.

Μια πρώτη θητεία που είχε να αντιμετωπίσει τη γενικευμένη απαξίωση του πολιτικού συστήματος, την ηθική και κοινωνική κατάπτωση των θεσμών.

 Απέναντι σε όλα αυτά, οι Περιφερειακές Αρχές κατάφεραν να ανταποκριθούν στον κρίσιμο ρόλο που τους ανέθεσε ο νομοθέτης και να βγουν αλώβητες από την, πρωτοφανή για τα μεταπολεμικά δεδομένα, οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα.

Καταφέραμε όλοι μαζί, μέσα και από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, σε μια κρίσιμη και οριακή περίοδο για την χώρα να επιτελέσουμε ένα σπουδαίο έργο, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, προκειμένου ο νεοσύστατος θεσμός να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να καταξιωθεί στη συνείδησή τους.

Αποδείξαμε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι, ο μοναδικός αξιόπιστος συνεκτικός ιστός για την κοινωνία και τους πολίτες που δοκιμάζονται.

Επιταχύναμε την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων στις βασικές υποδομές, την ενίσχυση της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας.

Στην  περίοδο αυτή είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά.

-          Οι περικοπές στη χρηματοδότησή μας άγγιξαν το 65% των θεσμοθετημένων μας πόρων,

-          Οι διαρκείς νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης έφτασαν στο σημείο να θίγουν πλέον ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική μας αυτοτέλεια.

Παρ' όλα αυτά σταθήκαμε στα πόδια μας και αποδείξαμε ότι οι αιρετές Περιφέρειες είναι το πιο αξιόπιστο και το πιο κατάλληλο επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής της περιφερειακής ανάπτυξης.

Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια κεντρικό ρόλο είχε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Ένας νέος θεσμός που παρά τα προβλήματα της υποχρηματοδότησης, της έλλειψης προσωπικού και επιστημονικής στήριξης απέδειξε ότι αποτελεί πραγματικό εργαλείο στην προσπάθεια ισχυροποίησης του θεσμού της αιρετής περιφέρειας.

Από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε όλοι μαζί για την θεσμική συγκρότηση του θεσμού.

Συγκροτήσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.  Δημιουργήσαμε και συγκροτήσαμε διαπαραταξιακά τις 6 μόνιμες επιτροπές μας: Θεσμών και Οργάνωσης, Οικονομικών, Χωροταξίας και Υποδομών, Αναπτυξιακών Θεμάτων, Κοινωνικών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων και το Εποπτικό μας Συμβούλιο.

Μέλη μας συμμετέχουν σε συνολικά 114 θεσμοθετημένες επιτροπές των Υπουργείων και των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Κάναμε συνολικά 45 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συναντηθήκαμε επανειλημμένως με όλους τους Πρωθυπουργούς και τους αρμόδιους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς όλων των συναρμόδιων υπουργείων.

Αποστείλαμε συνολικά 156 επιστολές προς όλους τους αρμόδιους υπουργούς, τα κόμματα και κοινωνικούς φορείς για την προώθηση των προτάσεων και θέσεων μας.

Πήγαμε στην Βουλή 16 φορές για την παρουσίαση των θέσεών μας σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στις αρμοδιότητές μας.

Η δράση μας είναι καταγεγραμμένη αναλυτικά στα 236 δελτία τύπου της ΕΝΠΕ.

Οι αριθμοί που σας ανέφερα είναι ενδεικτικοί αλλά δεν λένε την ουσία. Σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία θέσαμε επιτακτικά στην ατζέντα όλα τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την  οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειών αλλά και την ισχυροποίηση του ρόλου των Περιφερειών.

Από την έναρξη της λειτουργίας μας πήραμε την πρωτοβουλία να καταγράψουμε αναλυτικά όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία μας.

Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2012 καταθέσαμε αναλυτικό υπόμνημα στον τότε Υπουργό Εσωτερικών με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που είναι αναγκαίο να γίνουν, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της Περιφέρειας.

Λειτουργήσαμε αποτρεπτικά σε μνημονιακές νομοθετικές πρωτοβουλίες που θίγουν τόσο τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική μας αυτοτέλεια, όπως το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για το οποίο  προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσή του.

Αποτρέψαμε την ίδρυση Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Διεκδικήσαμε ενεργό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Με τις επίμονες προσπάθειές μας καταφέραμε να κατοχυρώσουμε το σημαντικό μας ρόλο στη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Πετύχαμε να συγκροτηθούν 13 αυτόνομα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ένα για κάθε Περιφέρεια, που θα είναι πολυτομεακά και πολυταμειακά.

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την ένταξη σε αυτά σημαντικών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για δράσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε σημαντικές εκχωρήσεις από το Ταμείο Συνοχής για την ενίσχυση και ολοκλήρωση των βασικών υποδομών κάθε Περιφέρειας.

Ζητάμε και διεκδικούμε σθεναρά την εκχώρηση σημαντικών ποσών από το Γεωργικό Ταμείο, ώστε να συνδεθούν οι αναπτυξιακές προσπάθειες στην αγροτική οικονομία με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό κάθε Περιφέρειας.

Πετύχαμε τη διαχείριση σημαντικού ποσοστού του συνολικού προϋπολογισμού του νέου ΕΣΠΑ που φτάνει το 35%.

Τα αιτήματά μας και οι θέσεις μας έχουν καταγραφεί με συλλογικές αποφάσεις στα δύο Συνέδριά μας.

Θέσεις και προτάσεις που κατοχυρώνουν τον αποφασιστικό και διεκδικητικό ρόλο του θεσμού.

 Ένα ρόλο που καθιστά το θεσμό της αιρετής Περιφέρειας  συμμέτοχο στην επίλυση των μεγάλων και σοβαρών προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες όλης της χώρας. 

Η Ένωση Περιφερειών δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει ούτε κομματικό δεκανίκι, ούτε κυβερνητικό παραμάγαζο. Ούτε μνηνονιακό άλλοθι, ούτε αντιμνημονιακό λάβαρο.

Πρέπει να μελετά και να προετοιμάζει προτάσεις προς το κεντρικό κράτος,  να προτείνει λύσεις, να διεκδικεί και να λειτουργεί προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πρόκληση είναι η εδραίωση του θεσμού της δευτεροβάθμιας περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Σε αυτό ο ρόλος της ΕΝΠΕ είναι κεντρικός.»

  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου