Ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Κόκκινου Χαράλαμπου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη  του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. με  θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος εκλέχτηκε ο κ. Kόκκινος Χαράλαμπος (Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου), Αντιπρόεδρος ο κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος (Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας) και Γραμματέας ο κ. Γαλιατσάτος Σπυρίδων (Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων).

Ιστορικό Δελτίων Τύπου