Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σήμερα συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και στην πρώτη του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθούν συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τους  Αρχηγούς κομμάτων και Υπουργούς της Κυβέρνησης, προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις σε μια σειρά κοινών θεμάτων που απασχολούν τις 13 Περιφέρειες.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Κώστας Αγοραστός και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εστίασαν κυρίως στα προβλήματα της διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), της μεταφοράς των μαθητών και του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών.

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι η ΕΝΠΕ είναι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε αλλαγή του σημερινού διαχειριστικού μοντέλου που αφορά το νέο ΕΣΠΑ, που θα οδηγήσει στην μη εύρυθμη, γρήγορη και αποτελεσματική για την οικονομία και την κοινωνία υλοποίηση του προγράμματος, ενώ επισημάνθηκε η ταχύτητα με την οποία πρέπει  να κινηθούν Υπουργεία στην τελική κατάρτιση των Τομεακών Προγραμμάτων.

Τέλος, αποφασίστηκε να ζητηθεί και επισήμως από το Υπουργείο Εσωτερικών να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών και των διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών μετά την πρόσφατη έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για οριζόντια περικοπή της χρηματοδότησή τους.

Το Γραφείο Τύπου

Ιστορικό Δελτίων Τύπου