Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) συνεδρίασε σήμερα παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλου, του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη και του Υφυπουργού κ. Γιώργου Ντόλιου.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε μετά από πρόταση του Υπουργού κ. Αργ. Ντινόπουλου να συσταθεί κοινή επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΝΠΕ προκειμένου να εξετάσει τα ζητήματα που τίθενται από την Ένωση Περιφερειών και να προωθήσει στη Βουλή νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυσή τους.

 Καλωσορίζοντας την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του:

 «Ως Περιφέρειες έχουμε αλλάξει τα δεδομένα αυτά τα τέσσερα χρόνια. Δώσαμε δείγματα γραφής και περάσαμε θετικά την αξιολόγηση των πολιτών που είναι και οι πιο αυστηροί κριτές.

Ρίξαμε χρήμα στην τοπική οικονομία, προωθήσαμε έργα χρήσιμα για την ανάπτυξη της χώρας μας. Παραλάβαμε το ΕΣΠΑ στο 18% και το φθάσαμε στο 80%. Δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Με λίγα κάναμε πολλά και όχι με πολλά λίγα.

Μειώθηκε το προσωπικό μας, μειώθηκαν οι πόροι μας αλλά εμείς εκπέμψαμε το εξής μήνυμα: αναλαμβάνουμε ευθύνες και παλεύουμε με όσα μέσα έχουμε. Δείξαμε ότι υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που μπορεί και δημιουργεί.

Σ' αυτήν την πορεία μας δείξαμε ότι είμαστε δημιουργικά χρήσιμοι, ότι μπορούμε να διεκδικούμε με δυναμικό αλλά πειστικό τρόπο.

Πετύχαμε να μειώσουμε κατά 60% τα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα και την ποσότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πολίτες.

Δεν είπαμε «όχι» σε καμιά αρμοδιότητα που μας εκχωρήθηκε επειδή βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ, επειδή θέλουμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στο κοινωνικό σύνολο.

Εμείς δεν είπαμε «δεν αναλαμβάνουμε την αρμοδιότητα αν δεν μας εκχωρήσετε τους πόρους» γιατί δεν εκδικούμαστε τον τελικό αποδέκτη, τον άνθρωπο επειδή το κράτος, η κυβέρνηση δεν μας έδωσε τα χρήματα.

Όταν, για παράδειγμα, το 2012 μας κάλεσε η κυβέρνηση να αναλάβουμε τη μεταφορά των μαθητών πολλοί εξ ημών που είμαστε τότε εδώ ήταν αντίθετοι. Ο α' βαθμός αυτοδιοίκησης είχε αποτύχει να δημιουργήσει τις δομές, να δρομολογήσει τις διαδικασίες για να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο εκείνου του χρόνου η μεταφορά μαθητών. Εμείς είπαμε «αναλαμβάνουμε σε μια δύσκολη περίοδο για το καλό των παιδιών» και τα καταφέραμε σε ελάχιστο χρόνο, επιτυγχάνοντας και εξορθολογισμό του κόστους, παρ' όλο που τότε δεν είχαν γίνει ούτε οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες έγιναν αργότερα».

 Ο Πρόεδρος κ. Κ. Αγοραστός και τα μέλη του ΔΣ της ΕΝΠΕ κατέθεσαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τις εξής προτάσεις των Περιφερειών:

-«Οι δαπάνες για τη μεταφορά των μαθητών να είναι μεταβιβαστικές πληρωμές, δηλαδή όσες μεταφορές χρειάζονται τόσα χρήματα να δίνονται από τον προϋπολογισμό και να μην εγγράφονται αυτά τα χρήματα στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της αυτοδιοίκησης.

-Να προχωρήσει αμέσως η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη διατήρηση της μισθοδοσίας του προσωπικού των Περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου.

-Ο προϋπολογισμός του 2015, το προσχέδιο του οποίου παρουσιάστηκε, μπορεί να προβλέπει αυξήσεις στα κονδύλια των περιφερειών αλλά αυτές είναι πλασματικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ελλιπής χρηματοδότηση των επενδύσεων των Περιφερειών από τους ΚΑΠ του οικονομικού έτους 2015 με μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ και για τις 13 Περιφέρειες για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (αποχιονισμός, άρση καταπτώσεων, οδική ασφάλεια).

-Διατροφικό επίδομα: Να μην υπάρχει ούτε ένας νεφροπαθής που να μην παίρνει το επίδομά του.

- Να ενεργοποιηθεί ο προληπτικός έλεγχος των Περιφερειών και να μειωθεί η γραφειοκρατία.

-Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών ακολουθεί η καθεμιά τα δικά της μέτρα και σταθμά ακόμη και εντός της ίδιας Περιφέρειας. Στη χώρα μας έχουν χάσει το νόημα και οι λέξεις. Σύμφωνα με το νόμο, οι ΥΔΕ είναι αρμόδιες για έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης και στην πράξη κάνουν έλεγχο σκοπιμότητας καταστρατηγώντας τους νόμους και το Σύνταγμα.

-Να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες γιατί έχει μειωθεί δραματικά το προσωπικό των Περιφερειών με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται επικίνδυνα η αποτελεσματικότητα τους που είναι βασικός μοχλός της περαιτέρω ανάκαμψης της οικονομίας.

ΕΣΠΑ: Η διαχείριση πρέπει να γίνεται από δημόσιο φορέα και ο περιφερειάρχης πρέπει να είναι ο τελικός διατάκτης, να εντάσσει έργα. Παράλληλα, γίνει μετάπτωση των υπαρχουσών δομών κι όχι να δημιουργηθούν καινούργιες, διότι θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση.

-Οι Περιφέρειες είναι υπέρ της αξιολόγησης αλλά με τρόπο που δεν θίγει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλειά τους και δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα θέματα της τροποποίησης των οργανισμών των Περιφερειών.

Θέση της ΕΝΠΕ είναι ότι η τροποποίηση του οργανισμού μιας υπηρεσίας στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι θεμιτό να έχει ως βάση και αφετηρία την εξυπηρέτηση των ειδικότερων αναγκών της συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότητας και κοινωνίας, και για το λόγο αυτό πρέπει αφενός να προκύπτει ως κοινωνική και οργανωσιακή αναγκαιότητα, αφετέρου το νέο οργανωτικό σχήμα θα πρέπει να προέλθει έπειτα από διεύρυνση του διαλόγου με τους οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της Περιφέρειας.

Η αξιολόγηση των δομών των Περιφερειών με σκοπό την τροποποίηση του οργανογράμματος, θα πραγματοποιηθεί νομίμως, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις, όταν κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Ιστορικό Δελτίων Τύπου