Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου, εκπροσώπησε σήμερα την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) σε συνέδριο που διοργανώνουν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με θέμα τη βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.

Η Περιφερειάρχης, υποστήριξε ότι πρέπει να αναζητηθούν άμεσες λύσεις, ώστε να μην οδηγηθεί η διαχείριση των αποβλήτων, ιδιαίτερα στην Αττική, σε αδιέξοδο και χαρακτήρισε επιβεβλημένη την άμεση αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδιασμών σε όλη τη χώρα, προκειμένου να προσαρμοστούν στους νέους στόχους της νομοθεσίας.

Επίσης είπε ότι η αναγκαιότητα εφαρμογής της ευθύνης του παραγωγού και της συμμετοχής του ρυπαίνοντα στο κόστος διαχείρισης των αποβλήτων καθίσταται πλέον σαφής, ώστε να προάγεται η πρόληψη και γενικά η ανώτερη ιεραρχικά διαχείριση και να μειώνεται το περιβαλλοντικό κόστος. «Η στροφή προς την αποδοτικότερη χρήση των πόρων είναι αποφασιστικής σημασίας, καθώς θα συμβάλει στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, δημιουργώντας ευκαιρίες στους υπόχρεους να μετατρέπουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε οικονομικές ευκαιρίες με καλύτερους όρους για τους καταναλωτές. Τα οφέλη θα είναι σημαντικά, καθώς θα μετριαστούν οι πιέσεις στο περιβάλλον, θα προκύψουν νέες πηγές οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και παράλληλα θα μειωθεί το κόστος διαχείρισης χάρις στη βελτίωση της αποδοτικότητας», συμπλήρωσε η Περιφερειάρχης.

Η κα Καλογήρου σημείωσε ότι η ΕΝΠΕ θεωρεί ότι το θεσμικό πείραμα της διαβαθμιδικής συνεργασίας της Περιφέρειας και των δήμων σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που επιχειρείται στην Αττική,  πρέπει να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Τόνισε, μάλιστα, ότι με τη  θέσπιση διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ σε όλη την Ελλάδα θα λειτουργούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί άμβλυνσης των τοπικών αντιθέσεων και καταπολέμησης των συμφερόντων, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, χαρακτήρισε το πρόβλημα της διαχείρισης πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό και τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης νέων τρόπων επιμερισμού του επενδυτικού ρίσκου, στο μέτρο που αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε δημοσιονομική ελάφρυνση, αλλά και σε μείωση της τελικής επιβάρυνσης στους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε διαφάνεια, λογοδοσία και κοινωνική αποδοχή των επιλογών μας ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

«Προτείνουμε να δούμε με ευρύ πνεύμα τις τεχνολογίες τελικής διαχείρισης των υπολειμμάτων και όχι με τους περιορισμούς που μας έχουν ταλανίσει τα τελευταία χρόνια και να διδαχθούμε από την πείρα των υπολοίπων κρατών της Ε.Ε. και όλου του κόσμου», είπε χαρακτηριστικά.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου