Την άμεση συνεργασία της ΕΝΠΕ με την ΚΕΔΕ προκειμένου να αποτυπωθούν από κοινού οι ανάγκες χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των καταστροφών που προέκυψαν από τις πρόσφατες θεομηνίες ζήτησε με επιστολή που απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη.

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ επισημαίνει την πρόθεση των Περιφερειών να προσφύγουν στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ ώστε να καλυφθεί το σύνολο των έκτακτων αναγκών της χώρας. Για το λόγο αυτό η ΕΝΠΕ έχει ζητήσει τη συνεργασία του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Σταθάκη για να προχωρήσει άμεσα το σχετικό αίτημα.

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ επισημαίνει τα εξής:
«Οι πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν τη χώρα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επίσπευσης των ενεργειών του συνόλου των αρμόδιων φορέων για την αποκατάσταση και συντήρηση των βασικών μας υποδομών με σοβαρές συνέπειες στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και τη διακίνηση των εμπορευμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δραστικές περικοπές των διαθέσιμων πόρων για τη συντήρηση των υποδομών αυτών από το επενδυτικό σκέλος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων αλλά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι 13 Περιφέρειες της χώρας προτίθενται να αναλάβουν την πρωτοβουλία να αιτηθούν πρόσθετα κονδύλια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Όπως γνωρίζετε ο κανονισμός του ΤΑΕΕ προβλέπει ότι αιτήματα χρηματοδότησης γίνονται αποδεκτά όταν αφορούν σε μέγεθος καταστροφών που υπερβαίνει το 1.5% του ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας σε επίπεδο NUTS 2, το οποίο αντιστοιχεί στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες.

Για το λόγο αυτό και με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη του συνόλου των αναγκών αποκατάστασης των καταστροφών των υποδομών κάθε Περιφέρειας και Δήμου, σας καλούμε σε άμεση συνεργασία προκειμένου να αποτυπώσουμε από κοινού τις ανάγκες σε κάθε Περιφέρεια».

Ιστορικό Δελτίων Τύπου