Παρέμβαση Προέδρου της ΕΝΠΕ κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη για την  άμεση επίλυση του προβλήματος με τις άδειες των φορτηγών.

  Παρέμβαση έκανε σήμερα στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός,  στην οποία επισημαίνει τα σημαντικότατα προβλήματα που έχουν προκύψει στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές από την αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος του Υπουργείου να εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών.

  Η ΕΝ.Π.Ε. ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων, ώστε να ξεκινήσει ομαλά η έκδοση των αδειών και να μην πληγεί ο τομέας των εμπορευματικών μεταφορών.

 Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: 

                                             
                                                                      Α.Π.: 217

Προς τον

Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,

Ναυτιλίας και Τουρισμού                       

κ. Γιώργο Σταθάκη  

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Στις 22-1-2015 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133 Β΄, η αριθμ. ΦΑ1/63197/4636/2014 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκαν τα μέγιστα βάρη των οδικών συρμών που εκτελούν εθνικές εμπορευματικές μεταφορές σε 42.000 kgr, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα μέγιστα όρια των ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, για τα διαξονικά οχήματα σε 31.000 kgr και για τα τριαξονικά σε 34.000 kgr.

Επειδή η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, οι Υπηρεσίες μας εντέλλονται στην έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση.

Όμως το on line σύστημα του Υπουργείου δεν είναι έτοιμο για την έκδοση αυτών των αδειών κυκλοφορίας.

Για το λόγο αυτό σας  ζητούμε την άμεση επίλυση του εν λόγω προβλήματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αδυναμίας έκδοσης των αδειών.       

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου