Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου.

Κυρίαρχο θέμα ήταν η κτηνοτροφία, λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης των προσωρινών σχεδίων διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι να πάρουν  ενισχύσεις κατά την νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (2014-2020).

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε ο οδικός χάρτης των ενεργειών και των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν.

Συζητήθηκαν επίσης τα εξής θέματα:

Α) Η πρόληψη του καταρροϊκού πυρετού και των αποζημιώσεων οι οποίες θα καταβληθούν εντός τριμήνου. 

Β) Οι τρόποι πρόληψης και καταπολέμησης της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών και της ευλογιάς.

Γ) Η εκχώρηση μέρους των κτηνιατρικών τελών στις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και να χρηματοδοτηθούν έργα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.

Δ) Η εκχώρηση επιπρόσθετων πόρων του Γεωργικού Ταμείου στις Περιφέρειες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους Περιφερειάρχες να διατυπώσουν τις απόψεις και θέσεις τους για ένα μείζον θέμα για την ελληνική κτηνοτροφία και κοινωνία, αυτό της ολοκλήρωσης όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη καταβολή  των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους.

Πάγια θέση της ΕΝ.Π.Ε. είναι ότι οι 13 Περιφέρειες επιθυμούν να συμβάλουν τα μέγιστα ώστε να δοθεί πραγματική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η κτηνοτροφία και οι κτηνοτρόφοι.

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για  την άμεση πραγματοποίηση μιας νέας συνάντησης με θέμα τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου