ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Θέσεις της ΕΝΠΕ επί του νομοσχεδίου "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και άλλες διατάξεις".

  Τις θέσεις της ΕΝΠΕ επί του Νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης κατέθεσε σήμερα ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στην κοινή συνεδρίαση των διαρκών επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

  Τα μέτρα που προβλέπονται στο νομοσχέδιο κινούνται σε θετική κατεύθυνση.  Οι πολιτικές για τη φτώχεια πρέπει να συνθέτουν μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που έχουν ενταθεί λόγω της κρίσης.

 Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μια εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με δράσεις κοστολογημένες τόσο ως προς τις επιπτώσεις τους στον προϋπολογισμό, αλλά κυρίως ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

  Ποια πρέπει να είναι η στόχευση.

Το προφίλ της κοινωνικής πυραμίδας στην Ελλάδα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: στο σύνολο του μόνιμου πληθυσμού της χώρας που είναι 11.290.067 ο μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός είναι 3.293.357. Οι απασχολούμενοι είναι μόλις 3.589.280 και οι άνεργοι 1.241.114. Οι συνταξιούχοι 2.655.890 ενώ οι λήπτες προνοιακών επιδομάτων 203.456. Το 35,7% του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Δηλαδή δεν μπορούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες. Το  23,1% των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας δηλαδή δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη. Η νεανική ανεργία έχει εκτοξευθεί στο 60%.

  Χρειάζεται λοιπόν μια εθνική στρατηγική.

Ένα νέο όραμα για το κοινωνικό κράτος που θέλουμε.

  Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

  Αφενός την ενίσχυση της επάρκειας και της πρόσβασης των συμπολιτών μας σε βασικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. Αφετέρου θα εγγυάται μέσω της διαρκούς αξιολόγησης και της παρακολούθησης των δράσεων τη βιωσιμότητα των συστήματος ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η μείωση του αριθμού των συνανθρώπων μας που απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό και η ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής ασφαλείας που εγγυάται την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ιδίως πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, στέγασης και εκπαίδευσης.

  Οι στόχοι πρέπει να επικεντρώνονται στην προώθηση της ενεργητικής ένταξης και πιο συγκεκριμένα:

   (α) Στήριξη του εισοδήματος ώστε να διασφαλίζεται αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων χωρίς επαρκείς πόρους για την κάλυψη βασικών τους βιοτικών αναγκών.

  (β)  Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω ενεργητικών μέτρων απασχόλησης.

  (γ) Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να ωφεληθούν από αυτές.

  Χρειάζεται συντονισμός της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειών και των δήμων με συμπληρωματικές δράσεις οι οποίες θα αξιοποιούν όλους τους διαθέσιμους πόρους από το νέο ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ενίσχυσης της πρόσβασης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε βασικές υπηρεσίες πρόνοιας.  Για τέτοιες δράσεις το νέο ΣΕΣ προβλέπει τουλάχιστον 1.3 δις Ευρώ με στόχο την προαγωγή της ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Οι πόροι αυτοί πρέπει να συνδυαστούν με τα 330 εκ. ευρώ του  προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το οποίο υλοποιείται από τις Περιφέρειες σε συνεργασία με τους Δήμους και άλλους φορείς. 

  Οι 13 Περιφέρειες της χώρας έχουμε την βούληση να συνεργαστούμε στενά με τα συναρμόδια υπουργεία για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ. Το θεωρούμε χρέος προς τους συνανθρώπους μας. 

  Τέλος, η ΕΝΠΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις διατάξεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών που αφορούν πάνω από 200.000 οικογένειες της χώρας.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου